Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaMiejsceCena*
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów22 czerwca 202322 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2023 roku22 czerwca 202322 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Odpady budowlane – aktualne obowiązki i zmiany od 1 stycznia 2023 r. Kary w gospodarce odpadami budowlanymi. 22 czerwca 202322 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami22 czerwca 202322 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Prawo wodne a aktualizacja krajowego programu oczyszczania23 czerwca 202323 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku28 czerwca 202328 czerwca 2023On-line520.00 PLN
Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami  Nowy29 czerwca 20235 lipca 2023On-line1490.00 PLN
Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu  Nowy4 lipca 20234 lipca 2023On-line650.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych19 lipca 202319 lipca 2023On-line / StacjonarneWarszawa520.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)26 lipca 202326 lipca 2023On-line520.00 PLN
*netto