Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych10 października 2022On-line490.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów, od podstaw12 października 2022On-line490.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2022 roku12 października 2022On-line490.00 PLN
Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)12 października 2022On-line490.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska12 października 2022On-line490.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska13 października 2022On-line1950.00 PLN
Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBiZE 27 października 2022On-line490.00 PLN
Zarządzanie odpadami medycznymi27 października 2022On-line350.00 PLN
Obliczanie śladu węglowego w organizacji 15 listopada 2022On-line490.00 PLN
Wprowadzanie produktów w opakowania - w świetle wymogów związanych z ochroną środowiskach 15 listopada 2022On-line350.00 PLN
*netto