Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Co słychać w ESG, z czym zmagają się firmy i co stanie się po 2025 roku?4 października 20234 października 2023On-line690.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych4 października 20234 października 2023On-line690.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku4 października 20234 października 2023On-line690.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie9 października 20239 października 2023On-line690.00 PLN
Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami10 października 202313 października 2023On-line1490.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)10 października 202310 października 2023On-line690.00 PLN
Jak uzyskać decyzje środowiskowe i jakie są uwarunkowania12 października 202312 października 2023On-line690.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami13 października 202313 października 2023On-line690.00 PLN
Raportowanie pozafinansowe na podstawie Taksonomii i CSRD, z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw17 października 202317 października 2023On-line690.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy17 października 202316 listopada 2023On-line2299.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym