Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Gospodarka odpadami i BDO w firmie według przepisów na 2022 rok6 czerwca 2022On-line460.00 PLN
Obowiązki polskiego przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek niemiecki z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022r. 10 czerwca 2022On-line460.00 PLN
Ochrona środowiska w firmie w pigułce w 2022 roku  Nowy10 czerwca 2022On-line460.00 PLN
Zarządzanie substancjami chemicznymi w firmie 10 czerwca 2022On-line330.00 PLN
Magazynowanie odpadów - nowe wymagania w 2022 roku21 czerwca 2022On-line460.00 PLN
Magazynowanie odpadów - nowe wymagania w 2022 roku21 czerwca 2022Kraków690.00 PLN
Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)21 czerwca 2022On-line460.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska21 czerwca 2022On-line1840.00 PLN
Ochrona środowiska od podstaw do specjalisty27 czerwca 2022On-line2150.00 PLN
Gospodarka odpadami i BDO w firmie według przepisów na 2022 rok28 czerwca 2022On-line460.00 PLN
*netto