Fakturowanie w 2022 roku

Cena:
430.00 PLN (netto)
Kod: 0092/2022ON
On-line, od: 16 maja 2022 do: 16 maja 2022

Celem szkolenia Fakturowanie w 2022 roku jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu faktur VAT, w tym m. in.: regulacji prawnych dotyczących fakturowania, określania podstawy opodatkowania i dokumentowania jej na fakturze, reguł, zasad i praktycznych aspektów wystawiania faktur VAT, w tym w formie elektronicznej, faktur korygujących i not korygujących, zasad przechowywania faktur, refakturowania, odliczania podatku VAT na podstawie faktury. Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się wystawianiem faktur, specjaliści ds. księgowości, pracownicy biurowi, pracownicy sekretariatów i recepcji

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie przedsiębiorstwie jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach
  • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika,
  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,
  • faktury korygujące w KSeF,
  • faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
  • faktura zaliczkowa w KSeF,
  • dostęp do faktur w KSeF.
 • Omówienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach
  • podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
  • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług ),
  • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem a kontrahentami innymi niż budżetowe
  • faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT
  • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podatnik ma je zastosować?
  • dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia  u podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny)
 • Symbole PKWiU i kody CN i ich zastosowanie na fakturach
 • Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i przewidywane zmiany w ich wystawianiu na 2022 rok
 • Porównanie w zakresie podobieństw i różnic faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych u podatników VAT
 • Problemy ze zmianami stawek VAT wynikających z tarcz antyinflacyjnych i przeprogramowanie kas.
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Fakturowanie w 2022 roku