PŁACE OD PODSTAW 2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian

Cena:
860.00 PLN (netto)
Kod: 0195/2022ON
On-line, od: 16 maja 2022 do: 17 maja 2022

Szkolenie Płace od podstaw 2022 skierowane jest do osób początkujących zajmujących się problematyką płac, jak i dla osób które posiadają już podstawową wiedze w zakresie płac i zmian w zakresie rozliczania płac w 2022 roku i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian. Zmiany dotyczą również działu płac.

 • Skala podatkowa 2021 r. a zmiany w 2022 r.
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
 • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
 • ulga dla „klasy średniej”
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

ZMIANY ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA

 • Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Skala podatkowa
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 • Składka zdrowotna 2022
 • Ograniczenie składek ZUS
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Wynagrodzenie minimalne- co to jest
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
 • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
 • Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracowni

TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian dla pracowników do 26 roku życia.

II Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – ZASIŁKI W PRAKTYCE

 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  • Okres wyczekiwania na świadczenie
  • dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  • niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
  • zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolnoścI do pracy
  • wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Zasady nabywania prawa do:
  • zasiłku chorobowego,
  • opiekuńczego
  • macierzyńskiego,
  • rodzicielskiego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego 
  • wyrównawczego
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • E-zwolnienia
 • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za roczny okres
 • Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
 • Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
 • Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
 • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
 • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie , obliczanie zasiłku Convid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
 • Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
 • Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
 • Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną/izolac
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
 • Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Zmiany od 01.01.2022

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany od 02.08.2022 r.

 • Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
 • Potrącenia nie alimentacyjne - jak kwota wolna od potrąceń?
 • Co to jest kwota wolna od potrąceń?
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Zbieg tytułów
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
 • Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
 • Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
 • Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.

 

Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

PŁACE OD PODSTAW 2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian