Nowelizacja Polskiego Ładu - rewolucja w kadrach i płacach - zmiany planowane od 1 lipca 2022r.

Cena:
430.00 PLN (netto)
Kod: 0209/2022ON
On-line, od: 18 maja 2022 do: 18 maja 2022

Szkolenie Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach od 1 lipca 2022r. ma na celu omówić projekt nowelizacji ustaw podatkowych – tzw. Polski Ład. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nazwa „Polski Ład” jest adekwatna o tyle, że zmiany podatkowe są bardzo daleko idące i dotyczącą w zasadzie wszystkich podatników, począwszy od pracowników, po kadrę zarządzającą, właścicieli firm jednoosobowych i spółki.
Zmiany są istotne nie tylko z punktu widzenia tego, ile więcej lub mniej podatku zapłacą poszczególni podatnicy, ale także z punktu widzenia nakładu pracy i obowiązków księgowych, którzy będą musieli obliczać składki i podatki firm i pracowników przy uwzględnieniu wielu nowych, niewystępujących do tej pory regulacji.

 

 • Nowelizacja Polskiego Ładu – projekt ustawy z 24 marca 2022 r. – zmiany planowane od 1 lipca 2022r
  • obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa)
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT,
  • istotniejsza rola płatnika przy PIT-2,
  • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
  • przepisy przejściowe.
  • Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r? jakie przepisy trzeba będzie zastosować?
 • Zasady podwójnego obliczania zaliczek PIT w 2022 r. z uwzględnieniem nowelizacji Nowego ładu z 9 marca 2022 r.:
  • Przeniesienie przepisów rozporządzenia do ustawy o PIT
  • Różnice wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r. i ustawy
  • Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
  • Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
  • Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek.
  • Zmiany w zasadach składania PIT-2
 • Ulga dla klasy średniej w praktyce
  • Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
  • ulga a wspólne rozliczenie małżonków.
  • Ulga a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.
 • Różne rodzaje zatrudnienia po zmianach wynikających z Nowego ładu:
  • Naliczanie wynagrodzeń przy „wieloetatowcach”.
  • Emeryt z umową o prace.
  • Umowa o pracę łączona z umową zlecenia.
  • Rozliczanie dodatkowych wynagrodzeń, np „trzynastek” czy premii itp
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.
 • Pozostałe planowane zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne:
  • zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
  • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
  • przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
  • uchylenie ulgi na zabytki
 • Planowane zmiany dla przedsiębiorców – PIT, CIT, ryczałt:
  • wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
  • planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.
 • Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:
  • wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
  • doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
  • zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
  • zmiany dla osób współpracujących,
  • zmiany dla twórców i artystów,
  • zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
  • zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
  • zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
  • zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

Nowelizacja Polskiego Ładu - rewolucja w kadrach i płacach - zmiany planowane od 1 lipca 2022r.