VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0670/2023/ON
On-line, od: 24 listopada 2023 do: 24 listopada 2023

Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym 2023 ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.

DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,
 • Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?
 • Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.
 • Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
 • Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym, magazynowanie),
 • Zakup towaru od kontrahenta spoza UE z importem w UE lub PL
 • Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .
 • Ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT
 • Umowa na dostawę z montażem – istotne element z punktu widzenia podatku VAT

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW z uwzglednieniem zmian 2023 r.

 • Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)
 • Uwaga – przemieszczenie własnych towarów to też WDT
 • Procedura „call of stock” – podstawy, zastosowanie
 • NIP kontrahenta – wpływ na rodzaj transakcji, udokumentowanie przekazania.
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Projektowane na 2023 zmiany w zakresie WDT.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania.
 • Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?
 • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT
 • Weryfikacja kontrahentów – przykłady procedury
 • Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty)
 • Objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. – w sprawie dokumentowania WDT
 • Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki
 • Reklamacje – wpływ na WDT

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW –  z uwzglednieniem zmian 2023 r.

 • Pojęcie WNT
 • Miejsce opodatkowania WNT – ryzyko w przypadku podania błędnego numeru VAT
 • Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Podstawa opodatkowania
 • Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
 • Zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT z tytułu WNT – 2023 r.
 • Zaliczka w WNT, faktury pro-forma
 • Faktury korygujące WNT – nowe przepisy dotyczące okresu korekty.
 • Reklamacje w WNT
 • Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej

TRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 • Pojęcie transakcji łańcuchowych,
 • Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w UE I poza UE
 • Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,
 • Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,

EKSPORT  TOWARÓW

 • Pojęcie eksportu towarów,
 • Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,
 • Podstawowe zasady rozliczania eksportu towarów.
 • Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki 0%.

IMPORT USŁUG

 • Miejsce świadczenia usług
 • Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”
 • Usługi związane z nieruchomościami
 • Obowiązek podatkowy
 • Termin odliczenia VAT
 • Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej
 • Uwzględnienie faktur korygujących – nowe przepisy.
 • Refakturowanie usług międzynarodowych

Termin i czas trwania

24 listopada 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym