Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0774/2023/ON
On-line, od: 23 listopada 2023 do: 23 listopada 2023

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje, mające wdrożyć w Polsce dyrektywę SUP (Single Use Plastic), także w powiązaniu z wymaganiami już funkcjonującymi w prawie polskim.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców produkujących, również przedsiębiorców oferujących, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych, w tym tak nieoczywiste jak filtry do papierosów. Skorzystają z niego również ci, który wytwarzają lub zamierzają wytwarzać, produkty alternatywne (wykonane z innych materiałów produkty o takim samym zastosowaniu).

1. Ogólna charakterystyka dotychczasowych wymagań w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi – obowiązki przedsiębiorców.

2. Transpozycja dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywa SUP) - nowelizacja ustawy z o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

3. Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu.

4. Ograniczenie wprowadzania do obrotu.

5. Obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP):

  • produkty, których wprowadzanie do obrotu wiąże się z obowiązkiem realizacji obowiązków wynikających z ROP,
  • obowiązek finansowania kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

6. Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

7. Finansowanie kampanii edukacyjnych

8. Obowiązek prowadzenia ewidencji

9. Sprawozdawczość

10. Przyszłość: zmiany w zakresie butelek na napoje z tworzywa sztucznego: wymagane poziomy zbierania i zmiany w konstrukcji butelek.

Termin i czas trwania

23 listopada 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym