Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu

Cena:
690.00 PLN (netto)
Kod: 01368/2024/ON
On-line, od: 25 lipca 2024 do: 25 lipca 2024

Poziom: Średniozaawansowany

Szkolenie ślad węglowy przeznaczone jest dla osób zajmujących się w organizacjach ochroną środowiska oraz strategią ESG/CSR.

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo ze sposobem obliczania śladu węglowego (carbon footprint) firmy i produktu lub usługi. Wiedza ta może zostać wykorzystana do przeprowadzenia obliczeń w Państwa firmie bądź do przygotowania się do współpracy z zewnętrznymi konsultantami.

Założenia

Poznajemy przyczyny, sposoby i uwarunkowania mierzenia śladu węglowego organizacji i produktu

Omawiamy uwarunkowania raportowania w kontekście ESG  i strategii firmy

Jak robią to inni? – przykłady najlepszych praktyk z Polski i świata

Identyfikujemy cele i zakres śladu węglowego do opomiarowania

Określimy granice operacyjne w układzie od kołyski do grobu na potrzeby pomiaru

Zidentyfikujemy źródła emisji zarówno w samej firmie jak i poza nią w upstreamie i downstreamie (zakres 1, 2, 3) - zidentyfikujemy posiadane oraz brakujące informacje

 • Przeliczymy uzyskane dane na ślad węglowy
 • Zbudujemy kartę raportu
 • Wskażemy sposoby redukowania śladu węglowego śladu węglowego firmy i produktów
 • Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski
 • Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
 • Koncepcja śladu węglowego (carbon footprint)
 • Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego
 • Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego 
 • Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy
 • Określenie granic i zasięgu obliczania emisji CO2
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie 
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji z danej działalności
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów
  • Zakres 1 – emisje ze spalanie paliw w autach i kotłach grzewczych, z procesów technologicznych i z wycieków z systemów klimatyzacyjnych
  • Zakres 2 - emisje powstałe przy wytworzeniu zużywanej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu pochodzących ze źródeł zewnętrznych
 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Neutralizacja śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Termin i czas trwania

25 lipca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym