Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej - kadrowej

Cena:
540.00 PLN (netto)
Kod: 01403/2024/ON
On-line, od: 16 lipca 2024 do: 16 lipca 2024

Poziom: Średniozaawansowany

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej to proces przechowywania dokumentów w sposób zorganizowany i bezpieczny. Firmy zobowiązane są do zachowania poufności danych osobowych pracowników i odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów przed utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Dobrze zorganizowana i prowadzona dokumentacja pracownicza jest niezbędna dla zapewnienia przejrzystości i rzetelności działań kadrowo-płacowych w firmie oraz dla zachowania zgodności z przepisami prawa pracy i ochrony danych osobowych pracowników.

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące dokumentacji kadrowej i jej archiwizacji .
 2. Akta osobowe w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Jak należy prowadzić akta pracowników zatrudnionych od stycznia 2019 roku.
 4. Jak uporządkować akta osobowe do archiwum zakładowego osób zatrudnionych przed styczniem 2019 roku oraz po tym okresie.
 5. Kategorie archiwalne akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej
 6. Jak uporządkować wewnątrz teczki /koperty akt.
 7. Jak opisać i sporządzić spis akt osobowych do archiwum zakładowego/archiwum państwowego
 8. Postępowanie z dokumentacją osobowo-płacową po ustaniu działalności. Gdzie trzeba bezpiecznie oddać dokumentację do dalszego przechowywania.
 9. Warsztaty z archiwizacji dokumentacji kadrowej ok.10 zadań polegających min na:
  • uporządkowaniu akt wewnątrz teczki,
  • dokonaniu paginacji,
  • opisaniu teczki,
  • sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego
  • udostępnieniu akt osobowych

Termin i czas trwania

16 lipca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej - kadrowej

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym