Warsztaty z czasu pracy - praca zmianowa, tworzenie harmonogramów, planowanie i rozliczanie w teorii i praktyce

Cena:
590.00 PLN (netto)

390 PLN dla pierwszych 8 osób: Promocja

Kod: 01461/2024/ON
On-line, od: 15 lipca 2024 do: 15 lipca 2024

Dostępne miejsca: 19 z 20

Poziom: Średniozaawansowany

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych.

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu czasu pracy, naruszanie doby pracowniczej). Niezwykle istotne jest także poznanie praktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

 1. Podstawowe zasady czasu pracy
  • Norma dobowa i tygodniowa
  • Okres rozliczeniowy czasu pracy
  • Możliwość zastosowania elastycznego czasu pracy (12-miesięczny okres rozliczeniowy)
  • Wprowadzanie zmian w okresach rozliczeniowych – tryb i ogłaszanie, specyfika wdrożenia przedłużonego okresu rozliczeniowego w ramach elastycznego czasu pracy (obowiązki pracodawcy, powiadomienia organów kontrolnych)
  • Dobowy i tygodniowy odpoczynek pracownika
  • Problematyczne kwestie dotyczące planowania dnia pracy:
   • doba pracownicza – pojęcie, zastosowanie
   • w jakich sytuacjach dopuszczalne jest naruszenie odpoczynku dobowego
   • ile dni z rzędu maksymalnie możne przepracować pracownik
   • kiedy należy stosować 35, a kiedy 24 godzin odpoczynku tygodniowego
   • dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego
 2. Praca zmianowa a systemy czasu pracy
  • Co to jest praca zmianowa i kiedy ją stosować?
  • Systemy czasu pracy przy pracy zmianowej: podstawowy i równoważny
  • Specyfika równoważnego systemu czasu pracy
   • jak oznaczać i rozliczać dodatkowe dni wolne od pracy
   • kto może stosować równoważny czas pracy?
   • wady i zalety wydłużenia zmiany pracowniczej do 12 godzin
   • porównanie dodatkowych kosztów pracy w systemie podstawowym i równoważnym
  • Norma dobowa czasu pracy a wymiar czasu pracy – w jakich warunkach może przekroczyć 8 godzin
  • Zastosowanie pracy zmianowej a praca w niedziele i święta, dopuszczalność pracy w dni wolne
  • Zasada „wolnej niedzieli” co 4 tygodnie
 3. Zasady tworzenia harmonogramów
  • Forma i minimalny czas na jaki należy ustalić harmonogram
  • Kiedy i jak przekazywać harmonogramy czasu pracy
  • Wymiar czasu pracy w ramach danego systemu - ile maksymalnie godzin pracy można zaplanować na przyjęty okres rozliczeniowy
  • Oznaczenie dni pracy i dni wolnych w harmonogramie
  • Wprowadzanie zmian w przyjętym harmonogramie
   • czy opublikowany (przekazany pracownikom) harmonogram można zmieniać i w jakich warunkach
   • kiedy należy powiadomić pracowników o zmianach i w jakim trybie
   • czy pracownik może odmówić pracy w zmienionym grafiku
 4. Godziny nadliczbowe
  • Polecenie pracy w nadgodzinach – forma, sposób przekazania, obowiązki pracownika
  • Rozliczanie nadgodziny – znaczenie okresu rozliczeniowego
  • Sposoby rekompensaty:
   • dodatku za nadgodziny: 50% i 100%, kiedy przysługują
   • czas wolny: na wniosek i na polecenie pracodawcy, wymiar, wykorzystanie
   • dni wolne - za pracę w dniach wolnych od pracy: niedziele, święta, „wolne soboty”
   • terminy rozliczeń godzin nadliczbowych: w bieżącym miesiącu, w okresie rozliczeniowym, obliczanie nadgodzin średniotygodniowych
 5. Specyficzne przypadki rozliczania czasu pracy
 6. Praca osób na kierowniczych stanowiskach, różnice w rozliczaniu zarządzających i kierowników średniego szczebla
 7. Podróże służbowe i oddelegowywanie pracowników – różnice: delegacja a oddelegowanie do dłuższej pracy, czas pracy a pobyt, godziny nadliczbowe, przejazd w podróży a czas pracy
 8. Wyjścia prywatne – sposób i warunki odpracowywania

Termin i czas trwania

15 lipca 2024: 10:00 - 15:30

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Warsztaty z czasu pracy - praca zmianowa, tworzenie harmonogramów, planowanie i rozliczanie w teorii i praktyce

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym