Rozliczenia podatkowe pracowników

Cena:
590.00 PLN (netto)
Kod: 0627/2023/ON
On-line, od: 4 października 2023 do: 4 października 2023

1. Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów
 • pieniądze
 • wartości pieniężne
 • wartość świadczeń w naturze
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń
 • Moment uzyskania przychodów
 • otrzymanie świadczenia
 • postawienie świadczenia do dyspozycji

2. Koszty uzyskania przychodów

 • Stosunek pracy
 • koszty kwotowe
 • koszty procentowe
 • możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania
 • Umowy cywilnoprawne
 • koszty kwotowe
 • koszty procentowe
 • przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania
 • Koszty autorskie
 • limit kosztów autorskich
 • katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie
 • zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich
 • korekta KUP50% za poprzedni rok

3. Składki ZUS

 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

4. Wpłaty na PPK

 • Uczestnicy PPK
 • Rodzaje wpłat
 • Zasady rozliczania

5. Omówienie wybranych świadczeń

 • Wypłaty po śmierci pracownika
 • Opodatkowanie drobnych upominków, karty podarunkowe, itp.
 • Posiłki dla pracowników
 • Delegacja a oddelegowanie
 • Zwolnienia dla kierowców
 • Szkolenia pracownicze
 • Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki
 • Zapomogi
 • Świadczenia na rzecz emerytów
 • Świadczenia rzeczowe i pieniężne
 • Wypoczynek dzieci
 • Do kiedy obowiązują wyższe limity zwolnień związane z COVID-19

Termin i czas trwania

4 października 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Rozliczenia podatkowe pracowników

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym