W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-11, od…
Rada Ministrów przyjęła w dniu 16 kwietnia br. projekt…
Wyjścia prywatne dość często stanowią kwestię sporną pomiędzy pracodawcami…
Przygotowanie zawodowe dorosłych ma na celu uzyskanie przez uczestników…
Parlamentarny proces legislacyjny dotyczący zmian w składce zdrowotnej zaplanowany…
Rzecznik Praw Pracowniczych to jedna z nowych instytucji, jaka…
W art. 222 Kodeksu pracy, przyznano pracodawcom prawo do…
W art. 222 Kodeksu pracy, przyznano pracodawcom prawo do…
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania…
Stawiennictwo pracownika, w prywatnej sprawie, na wezwanie policji, prokuratury,…
Wyższy ZUS to w tym roku nadal zmora przedsiębiorców.…
Nowe zasady w zakresie minimalnych wymagań bhp i ergonomii…
Powiatowy urząd pracy zwróci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska…