Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę uregulowane zostały…
Od dnia 1 września 2023 r., na mocy zmiany…
Rady Ministrów przyjęła w dniu 14 września 2023 r.…
Roboty publiczne są jedną z aktywnych form aktywizacji osób…
Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę uregulowane zostały…
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r.…
Obowiązujące od 2022 zasady opłacania składki zdrowotnej są skrajnie…
Obok mobbingu jednym z najbardziej dolegliwych zachowań mającym charakter…
Jedną z forma sprawdzenia kwalifikacji osoby przez potencjalnego pracodawcę,…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja wprowadza również możliwość wycofania się zarówno przez pracodawcę,…
W myśl art. 163 Kodeksu pracy, plan urlopów ustala…
Nowelizacja Kodeku pracy, wprowadzona na mocy ustawy z dnia…