Jednym z wymogów przejścia na ryczałt od dochodów spółek…
W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-11, od…
W ramach dotacji z programu można otrzymać dofinansowanie na…
W dniach 15 – 17.05 zacumowaliśmy w Sopocie, gdzie…
Rada Ministrów przyjęła w dniu 16 kwietnia br. projekt…
Wyjścia prywatne dość często stanowią kwestię sporną pomiędzy pracodawcami…
System kaucyjny na opakowania z tworzyw sztucznych ma wejść…
Przygotowanie zawodowe dorosłych ma na celu uzyskanie przez uczestników…
Po spotkaniach konsultacyjnych dotyczących KSeF miało miejsce podsumowanie, podczas…
Parlamentarny proces legislacyjny dotyczący zmian w składce zdrowotnej zaplanowany…
Dla wszystkich zainteresowanych firm, a przede wszystkim dla grup,…
Po błyskawicznych konsultacjach ogłoszono nową treść rozporządzenia Ministra Finansów…
Europejski System Handlu Emisjami ma zostać rozszerzony i w…
Ustawa DAC nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia…