W listopadzie 2023 r. w życie weszły istotne zmiany…
Unia Europejska dąży do ograniczenia poziomu sprawozdawczości. To bardzo…
Sejm przyjął tzw. tarczę prawną, która jest jednym z…
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 lipca 2022…
Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące…
Rzecznik proponuje pakiet rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie na polskim…
W połowie zbliżających się wakacji nadchodzi okres, który przyniesie…
Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, regulowanych przepisami Kodeksu…
Skorzystanie z funduszu na cele inwestycyjne jest możliwe od…
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność…
Wprowadzone zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o…
Czy wspólnik spółki jawnej, który otrzymał dopłatę w związku…
Dnia 18.10.2021 r. na stronach Rządowego  Centrum Legislacji pojawił…
Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o ochronie sygnalistów docelowo…
Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających…
Zgodnie z art. 528 §1 Kodeksu spółek handlowych podziałowi…