czwartek, 06 czerwiec 2024 06:42

Ustalanie miejsca świadczenia usług na nieruchomości a VAT

Usługi budowlane na nieruchomościach znajdujących się w krajach UE na rzecz podatnika – firmy oraz na rzecz osoby nieprowadzącej działalności różnią się, ale w obydwu przypadkach podlegają w pierwszej kolejności pod przepisy wspólnotowe.

podatek od nieruchomości

Warto zaznaczyć, że reguły dotyczące miejsca świadczenia usług budowlanych na nieruchomościach w krajach UE mogą się różnić w zależności od konkretnych przepisów i interpretacji podatkowych danego kraju.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Przepisy jednak precyzują sposób ustalania miejsca świadczenia usług na nieruchomości. W myśl art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z powyższego zatem wynika, że w przypadku np. robót budowlanych prowadzonych w innym niż Polska kraju UE mamy do czynienia ze świadczeniem usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT. Wobec powyższego miejscem opodatkowania usługi w zakresie robót budowlanych jest miejsce położenia danej nieruchomości, tj. poszczególne kraje UE. Oznacza to, iż usługa wykonywana przez polskiego przedsiębiorcę poza Polską nie podlega opodatkowana podatkiem od towarów i usług w Polsce.

I tak, jeżeli przykładowo usługi dotyczą nieruchomości położonej na terytorium Francji, polski podatnik powinien sprawdzić, czy zgodnie z francuskimi przepisami ma obowiązek rozliczenia podatku we Francji, czy też przepisy francuskie pozwalają na przerzucenie rozliczenia podatku na nabywcę w ramach tzw. odwrotnego obciążenia. Jeżeli zaistnieje druga możliwość – usługodawca polski powinien wystawić fakturę bez VAT – „odwrotne obciążenie”.

W większości krajów UE regulacje są takie same jak w Polsce ze względu na przepisy wspólnotowe. Tak więc należy przyjąć, że jeżeli mielibyśmy do czynienia ze świadczeniem usług związanych z nieruchomością położoną we Francji, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, a w przypadku, gdy usługobiorcą byłby konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) usługodawca powinien rozliczyć podatek VAT w kraju położenia nieruchomości.

Pobierz najnowszy numer Monitora CDK, w którym znajdziesz ten i wiele innych ciekawych artykłów. Miesięcznik w formie pdf znajdziesz TUTAJ

Autor: Marcin Otręba
Doradca podatkowy w Kancelarii MDO TAX. Doktorant na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz bezpośrednimi jak również kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.
Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE oraz kancelariach prawno-podatkowych zajmując się z sukcesem rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych czy wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami.
Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi jako nauczyciel akademicki wykłady z prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy.
Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji min. dla Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej czy biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.
Od 2024 r. właściciel kancelarii podatkowej MDO TAX w której łączy z pasją wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mdotax.pl

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu podatków