Taksonomia (CSRD) z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw

Cena:
690.00 PLN (netto)
Kod: 01305/2024/ON
On-line, od: 8 sierpnia 2024 do: 8 sierpnia 2024

Poziom: Zaawansowany

W kontekście CSRD (cyfrowego zarządzania zasobami informacyjnymi), taksonomia jest kluczowym elementem w zarządzaniu zasobami informacyjnymi, umożliwiając skuteczne indeksowanie, wyszukiwanie i przeglądanie danych. Jest to istotny narzędzie w organizacji i klasyfikacji zasobów informacyjnych w sposób, który ułatwia ich efektywne zarządzanie i wykorzystanie.

 • Raportowanie zgodnie z art. 8 Taksonomii.
 • Inwestycja zrównoważona środowiskowo zgodnie z zasadami Taksonomii.
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Kiedy dana działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami związanymi z prawami pracowniczymi oraz prawami człowieka w relacji horyzontalnej?
 • Ogólna charakterystyka Taksonomii, omówienie celów regulacji oraz jej związek z unijną strategią dotyczącą finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej
  • Rozróżnienie pomiędzy działalnością eligible, non-eligible i Taxonomy aligned.
  • Podstawowe zasady raportowania przychódu, CapEx i OpEx zgodnie z Taksonomią.
 • Perspektywy rozwoju Taksonomii oraz jej związek z innymi aktami prawnymi UE
 • Przegląd obowiązków wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD) oraz dyrektywy o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

Termin i czas trwania

8 sierpnia 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Taksonomia (CSRD) z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*