Szkolenia z zakresu: Ochrona środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami26 kwietnia 202426 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku30 kwietnia 202430 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi7 maja 20247 maja 2024On-line540.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska7 maja 202415 maja 2024On-line2299.00 PLN
Rozporządzenia REACH i CLP - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2024 roku  Nowy8 maja 20248 maja 2024On-line710.00 PLN
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE8 maja 20248 maja 2024On-line540.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie9 maja 20249 maja 2024On-line540.00 PLN
Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami14 maja 202415 maja 2024On-line1490.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)15 maja 202415 maja 2024On-line540.00 PLN
Prawo ochrony środowiska 2-dniowe warsztaty  Nowy15 maja 202417 maja 2024Stacjonarne3099.00 PLN Sopot, Hotel Haffner
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku15 maja 202415 maja 2024On-line540.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych17 maja 202417 maja 2024On-line540.00 PLN
Certyfikowany kurs ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (60h)21 maja 202415 lipca 2024On-line5299.00 PLN
BDO – poruszanie się po systemie, realizacja obowiązków przez Przedsiębiorcę oraz nowe zasady magazynowania odpadów22 maja 202422 maja 2024On-line540.00 PLN
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)23 maja 202423 maja 2024On-line540.00 PLN
Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ, elementy audytu  Nowy29 maja 202429 maja 2024On-line540.00 PLN
Raportowanie niefinansowe ESG wg europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS i CSRD)10 czerwca 202412 czerwca 2024Stacjonarne3099.00 PLN Sopot, Hotel Sopot
Prawo wodne, a aktualizacja krajowego programu oczyszczania12 czerwca 202412 czerwca 2024On-line540.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym