Szkolenia z zakresu: Ochrona środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu  Nowy27 września 202327 września 2023On-line650.00 PLN
Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu27 września 202327 września 2023Stacjonarne790.00 PLN
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi28 września 202328 września 2023On-line520.00 PLN
Raportowanie pozafinansowe na podstawie Taksonomii i CSRD, z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw  Nowy28 września 202328 września 2023On-line650.00 PLN
Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami3 października 202310 października 2023On-line1490.00 PLN
Co słychać w ESG, z czym zmagają się firmy i co stanie się po 2025 roku?4 października 20234 października 2023On-line650.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych4 października 20234 października 2023On-line520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku4 października 20234 października 2023On-line520.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie  Nowy9 października 20239 października 2023On-line520.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)10 października 202310 października 2023On-line650.00 PLN
Jak uzyskać decyzje środowiskowe i jakie są uwarunkowania  Nowy12 października 202312 października 2023On-line520.00 PLN
Rozszerzona odpowiedzialność producentów (opakowania, baterie, sprzęt elektroniczny)  Nowy12 października 202312 października 2023On-line650.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami13 października 202313 października 2023On-line520.00 PLN
Raportowanie pozafinansowe na podstawie Taksonomii i CSRD, z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw17 października 202317 października 2023On-line650.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy17 października 202316 listopada 2023On-line2299.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów18 października 202318 października 2023On-line520.00 PLN
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)  Nowy19 października 202319 października 2023On-line520.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych19 października 202319 października 2023On-line / Stacjonarne520.00 PLN Warszawa
Czas pracy w produkcji 2023 – czterobrygadówka i zmianowa organizacja czasu pracy  Nowy24 października 202324 października 2023On-line520.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2023 roku24 października 202324 października 2023On-line520.00 PLN
*netto