Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów - aspekty prawne i podatkowe

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0094/2023ON
On-line, od: 3 kwietnia 2023 do: 3 kwietnia 2023
Poziom: Ogólny

Celem szkolenia Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów - aspekty prawne i podatkowe jest poznanie mechanizmów prawnych regulujących reklamacje w relacjach B2B oraz B2C, dzięki czemu przedsiębiorcy będą potrafili skutecznie reklamować nabywane przez siebie towary oraz unikać bezzasadnych reklamacji swoich klientów. Prowadzenie szkolenia skupia się na praktycznych aspektach oraz konkretnych zastosowaniach popartych przykładami, dzięki czemu przekazuje przydatną wiedzę w codziennej pracy. Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm zajmujących się sprzedażą towarów, którzy chcieliby zminimalizować ryzyka sporów oraz koszty i nakłady pracy ponoszone na obsługę reklamacji. 

 • Podstawy reklamacji
  • rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
  • rękojmia za dzieło i za roboty budowlane
  • gwarancja
  • nienależyte wykonanie usługi
  • niewykonanie usługi
 • Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
  • za jakie wady odpowiada sprzedawca (wady fizyczne i prawne)
  • przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy
  • kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy
  • ile trwa rękojmia
  • uprawnienia kupującego
  • obowiązki sprzedawcy
  • kiedy sprzedawca musi zwrócić cenę
  • jaki jest termin na załatwienie reklamacji
  • jakie koszty ponosi sprzedawca (transport, demontaż, szkoda itp.)
  • rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami (zakup na firmę): ograniczenia, wyłączenia, dodatkowe obowiązki kupującego, uprawnienia przedsiębiorców jak konsumentów
 • Rękojmia za dzieło i za roboty budowlane
  • za jakie wady odpowiada wykonawca
  • przesłanki odpowiedzialności wykonawcy
  • czy wykonawca odpowiada za materiały przekazane przez zamawiającego
  • czy zamawiający może wpływać na wykonanie umowy przez wykonawcę
  • czy wykonawca odpowiada za wykonanie umowy według wskazówek zamawiającego
 • Gwarancja
  • kto odpowiada z tytułu gwarancji
  • kto może udzielić gwarancji
  • czy sprzedawca odpowiada zawsze z tytułu gwarancji
  • jakie są obowiązki gwaranta
  • jak można modyfikować gwarancję
  • jakie koszty ponosi gwarant
  • jaki jest termin na załatwienie reklamacji
  • gwarancja a rękojmia – czy jedna reklamacja wyklucza drugą
  • odnawianie się gwarancji
 • Nienależyte wykonanie usługi
  • za jakie szkody odpowiada usługobiorca
  • kiedy odpowiada usługobiorca
  • związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy
  • jak usługobiorca powinien naprawić szkodę
 • Niewykonanie usługi
  • za jakie szkody odpowiada usługobiorca
  • kiedy odpowiada usługobiorca
  • związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy
  • jak usługobiorca powinien naprawić szkodę
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji
  • procedura reklamacji
  • jak napisać reklamację
  • jak rozpatrzyć reklamację
  • droga sądowa
  • jak napisać pozew
  • jak bronić się przed pozwem
  • dowody w postaci opinii, ekspertyz itp.
 • Zwroty towarów
  • zwroty towarów zakupionych stacjonarnie
  • zwroty towarów zakupionych na odległość (np. przez Internet, telefon)
  • zwroty towarów zakupionych poza lokalem (np. na targach, na stoisku)
  • kiedy kupujący może zwrócić towar
  • jakie koszty zwrotu ponosi sprzedawca
  • co jeżeli kupujący zwraca towar uszkodzony, używany
  • zwroty towarów przez przedsiębiorców
 • Podatkowe skutki reklamacji i zwrotów
  • faktura korygująca
  • korekta podatku VAT
  • korekta podatku PIT/CIT
 • Pytania i odpowiedzi

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów - aspekty prawne i podatkowe

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym