Przegląd podatkowy VAT; CIT; PIT w 2023

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0148/2023ON
On-line, od: 5 maja 2023 do: 5 maja 2023
Poziom: Ogólny

Dzięki szkoleniu zapoznasz się z najnowszymi zmianami w podatkach VAT, CIT, PIT, oraz konsekwencjami tych zmian, a wszystko poparte analizą i praktycznymi przykładami.

 • Zmiany VAT w 2023r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”:
  • Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.
  • Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
  • WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
  • Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
  • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
  • Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
  • Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
  • Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
  • Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
  • Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
  • Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
  • Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Grupa VAT – zmiany w 2023r.
  • Kto może utworzyć grupę VAT?
  • powiązania finansowe
  • powiązania organizacyjne
  • powiązania ekonomiczne
  • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
  • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
  • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
  • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
  • zasady składania JPK_VAT w grupie VAT
  • zasady prowadzenia rejestru sprzedaży i nabycia w grupie VAT
  • utrata statusu grupy VAT- konsekwencje
  • odpowiedzialność za zobowiązania grupy VAT
  • VAT-R i VAT – Z przy grupie VAT
  • najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące grupy VAT
 • Zmiany w CIT:
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
  • Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
  • Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
  • Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
  • Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
  • Zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje rajowe
  • Polska Spółka Holdingowa – czy można łatwiej skorzystać z preferencji podatkowej?
 • Zmiany w PIT dla płatników
  • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 stycznia 2023r. – rewolucyjne zmiany w PIT-2.
   • Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023r.:
    • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku,
    • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.),
    • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę „z urzędu”.
   • Możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników ( np. pracodawców):
    • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów  u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę,
    • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu,
    • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność  gospodarczą,
    • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia – PIT-2 a PIT-3 i wycofanie EPD-18 – problemy podatkowe emerytów i rencistów, przykłady
    • stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
   • Od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2?
   • Nowa formy składania PIT-2 od 01.01.2023r.i termin obowiązywania oświadczenia.
   • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania.
   • Zmiany w stosowaniu oświadczenia PIT-2 w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – przykład.
   • Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac,  po zmianach od 1 stycznia 2023r. – przykłady
  • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych od 2023r.:
   • Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych – rodzaje wniosków i oświadczeń w 2023r.
   • Termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
   • Zmiany w stosowaniu oświadczeń i wniosków podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
   • Zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.
  • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika ( np. pracownika) w 2023r.
   • Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.
   • Zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).
  • Nowy PIT-11 po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022r - zasady jego wypełniania
   • Wykazywanie w PIT-11  zasiłków macierzyńskich w PIT-11 ( opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego).
   • Wykazywanie przychodów  ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej.
   • Przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych.
   • Składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.

Termin i czas trwania

5 maja 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Przegląd podatkowy VAT; CIT; PIT w 2023

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym