KSef – fakultatywny w 2023 r. ale obowiązkowy od drugiej połowy 2024 r. – jakie działania podjąć aby przygotować się do wdrożenia. Pozostałe zmiany dotyczące dokumentowania sprzedaży w 2023 r.

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0424/2023/ON
On-line, od: 27 września 2023 do: 27 września 2023

Krajowy System e-Faktur:

 • kogo nowe regulacje obejmą w pierwszej kolejności,
 • zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
 • archiwizacja faktur w KSeF,
 • czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
 • jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
 • faktura pro-forma, uporoszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF,
 • PEF a KSeF – czy zostaną zharmonizowane?
 • czy będzie dostępny wzór faktur?
 • termin przechowywania faktur w KSeF.

Dostęp do KSeF:

 • kto będzie miał dostęp do nowej struktury faktur,
 • na jakich zasadach będzie można upoważnić strony do KSeF,
 • upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
 • upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
 • upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
 • upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
 • upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP
 • korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
 • w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • druk ZAW-FA – omówienie,
 • rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
 • aplikacja webowa MF – wykorzystanie.

Schemat struktury faktury w KSeF:

 • pola w nowej strukturze faktury,
 • które elementy schemy będą obowiązkowe,
 • numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
 • analiza UPO – co będzie wynikało z tego dokumentu,
 • dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
 • nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
 • faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
 • czy w fakturze w KSeF będzie można umieścić dodatkowe informacje?
 • rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR, RR).

Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF

 • kiedy uznać fakturę za wystawioną
 • kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
 • kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
 • jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż),
 • kursy walutowe a data wystawienia faktury w KSeF.

Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy od lipca 2024 r.

 • omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
 • kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
 • które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
 • co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury?
 • informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
 • w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
 • jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
 • opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
 • czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
 • czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
 • zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
 • propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
 • nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
 • nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
 • skrócenie terminu zwrotu VAT,
 • dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
 • płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
 • co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
 • akceptacja stosowania faktur w KSeF,
 • data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów waryjności.
 • jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
 • faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
 • faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
 • rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
 • faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
 • przepisy przejściowe.

Omówienie działania aplikacji webowej – studium przypadków, poruszanie się po aplikacji i możliwe jej wykorzystanie.

Faktura wystawiana zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT.

Zachęty oraz zalety wprowadzenia KSeF (w systemie fakultatywnym):

 • ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
 • przyspieszony zwrot podatku VAT,
 • brak konieczności przedstawienia pliku JPK_FA,
 • nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.

Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań – studium przypadków.

SLIM VAT 3 (w świetle przepisów planowanych na rok 2023 r.) - zmiany w zakresie faktur

Panel dyskusyjny

Termin i czas trwania

27 września 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

KSef – fakultatywny w 2023 r. ale obowiązkowy od drugiej połowy 2024 r. – jakie działania podjąć aby przygotować się do wdrożenia. Pozostałe zmiany dotyczące dokumentowania sprzedaży w 2023 r.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym