ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 r. z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od 2023 r.

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0449/2023/OS
On-line, od: 16 października 2023 do: 16 października 2023

Celem szkolenia ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 r. z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od 2023 r. jest omówienie zagadnień związanych z opłacaniem składek za pracowników, zleceniobiorców; Rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne; Umowy o dzieło, a składki ZUS; Zmian związanych z planowanym wejściem w życie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i ojcowskich; Wynagrodzeniami za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne.

 

Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS –  definicja płatnika składek
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
 • przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika
 • ustalanie  wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę przy uwzględnieniu przepisów podatkowych
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – ustalanie podstawy
  • podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), ulga podatkowa, zaliczka na podatek
  • zwolnienia na podstawie Polskiego Ładu: na powrót, dla osób wychowujących 4-ro dzieci, dla seniorów
  • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego), przekroczeniem limitu zwolnienia 85 528 zł.
  • nowa skala podatkowa
 • Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2023 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia
  • umowy zlecenia- umowy o pracę,
  • umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
  • umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
  • umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
  • umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
  • wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS
  • rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel
  • korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
  • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
  • rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.
  • nielegalne zatrudnienie – zagrożenia dla płatnika
 • Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
  • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności,
  • osoby pobierające stypendia,
 • Umowa o dzieło, a składki ZUS:                                                                                      
  • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
  • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,     
  • wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia
 • Zmiany związane z planowanym wejściem w życie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i ojcowskich ‘
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • obowiązki płatnika w okresie przejściowym
  • nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
 • Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego
  • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
  • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
  • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
  • uzupełnianie wynagrodzenia
 • Zasiłki macierzyńskie
  • za okres urlopu macierzyńskiego
  • za okres urlopu rodzicielskiego
  • za okres urlopu ojcowskiego
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia
 • Zasiłek opiekuńczy
  • kiedy przysługuje
  • okres zasiłkowy
  • dokumenty do wypłaty

Termin i czas trwania

16 października 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 r. z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od 2023 r.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym