piątek, 10 listopad 2023 08:30

Podatkowy FAQ: Korekta PIT-36 - sprzedaż auta

Pytanie: Przez niewiedzę nie uwzględniłam w PIT-36 sprzedaży samochodu (miesiąc od zakupu nastąpiła sprzedaż). Jak zrobić teraz korektę na PIT-36, aby to uwzględnić? Jaką kwotę należy wpisać z odsetkami? Sprzedaż auta – 15000zl?

Odpowiedź:

Według art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, dochodem, który w tym przypadku jest osiągany z odpłatnego zbycia auta i który musi być opodatkowany, jest różnica pomiędzy kosztem nabycia pojazdu, a uzyskanym ze sprzedaży przychodem, przy czym powinna być ona pomniejszona o wartość nakładów, które zostały poczynione na rzecz pojazdu w czasie jego posiadania – chodzi tu np. o wymianę części czy założenie instalacji gazowej. Od dochodu płaci się

  • 12 proc. podatku, jeśli zbywca zarabia poniżej 120 tys. zł
  • 32 proc., jeśli sprzedający zarabia powyżej 120 tys. zł

Dochód z tego tytułu wykazywany jest w rozliczeniu rocznym, w formularzu PIT-36 w rubryce Inne źródła pozycji Dochody i straty. W przypadku nieuwzględnienia dochodu z tego tytułu należy złożyć korektę zeznania nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji rocznej. W ciągu 7 dni od złożenia korekty należy uiścić podatek, wraz z odsetkami. Te można obniżyć do 50% stawki, jeśli korekta zostanie złożona skutecznie, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego. Obniżona o połowę stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w 2023 r. wynosi 7,25 %.

Warto tu zaznaczyć, że podatku dochodowego od odpłatnego zbycia samochodu nie trzeba odprowadzać, jeśli sprzedaje się je w 6 miesięcy od daty zakupu, przy czym liczyć należy pełne miesiące. W takim przypadku wystarczy zgłosić sprzedaż do Urzędu Skarbowego w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy w wydziale komunikacji. Zgłoszenia do wydziału komunikacji należy dokonać w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu podatków