Numer 6 (48) czerwiec 2024

W maju zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Finansów konsultacje dotyczące ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym, która ma implementować w Polsce globalny podatek minimalny (tzw. Filar II). Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że wpłynie on znacząco na system ulg podatkowych, rujnując między innymi system B+R.

Numer 6 (48) czerwiec 2024

Filar II ma na celu wymuszenie na krajach stosowania minimalnego poziomu opodatkowania przedsiębiorstw, aby zapobiec unikaniu opodatkowania i transferowi zysków do rajów podatkowych. Według jego założeń efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie będzie mogła być niższa niż 15%.

W kontekście systemu ulg podatkowych w Polsce, taki wymóg może zastopować rozwój gospodarczy, ponieważ może wpłynąć na możliwość stosowania ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa. Jeśli kraje będą zobligowane do stosowania minimalnego poziomu opodatkowania, to mogą być także zmuszone do ograniczenia ulg podatkowych, aby zapewnić odpowiednią wysokość wpływów podatkowych.

W Polsce system ulg podatkowych jest dość rozbudowany i obejmuje m.in. ulgę na złe długi, ulgę na badania i rozwój (B+R) czy ulgę na inwestycje. Przedsiębiorcy alarmują, że wprowadzenie globalnego podatku wyrównawczego zmniejszy między innymi korzyści z inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan: Zgodnie z zasadami kalkulacji podatku wyrównawczego w ramach Filar 2, efektywna stawka podatkowa dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu może być znacznie niższa niż 15%. W konsekwencji będzie to oznaczać opodatkowanie takiego podmiotu podatkiem wyrównawczym, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia korzyści wynikającej z działalności w strefie ekonomicznej.

Więcej w tym temacie piszemy na naszej stronie internetowej. Temat podatków między innymi w kontekście prawa nieruchomości poruszamy w tym numerze Monitora w artykule Marcina Otręby. Znajdziecie Państwo na naszych łamach także bardzo ciekawy wywiad dotyczący sygnalistów, przeprowadzony z ekspertką w tej dziedzinie, panią Barbarą Pawełko-Czajką, oraz garść informacji z zakresu prawa ochrony środowiska, a jak zwykle sporą dawkę wiadomości o kadrach przygotowała Katarzyna Pałucka.

 

W numerze:


Kadry i płace

  • Jak stworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych sygnalisty? – o nowej ustawie rozmawiamy z Barbarą Pawełko-Czajką
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • Urlop ojcowski – prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar i zasady udzielania
  • Odpowiedzialność materialna pracownika

HR i rozwój osobisty

  • Sztuczna inteligencja w służbie zarządzania kapitałem ludzkim

Księgowość i podatki

  • Ustalanie miejsca świadczenia usług na nieruchomości a VAT
  • Skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

Ochrona środowiska i ESG

  • Zmiany w programie „Czyste powietrze”
  • Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE
  • Aktualizacja systemu kaucyjnego - co z VAT-em za kaucje?

 

Pozdrawiamy i życzymy ciekawej lektury

Katarzyna Kołbuś, Redaktor prowadząca