Raportowanie pozafinansowe

PCDK oferuje kompleksowe wsparcie w problematyce CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), od przeszkolenia personelu, po wsparcie w budowaniu odpowiednich procedur po stworzenie raportu i wsparcie w jego regularnym przygotowaniu.

Raportowanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, potocznie zwane raportowaniem niefinansowym, będzie musiało być realizowane przez kolejne firmy już od 2024 roku. Ważnym elementem są w nim ujawnienia taksonomiczne.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uwalnianych do atmosfery to jeden z głównych celów polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Polskie firmy sukcesywnie będą zmuszone uczestniczyć w osiąganiu tego ważnego dla środowiska celu.

Dane klimatyczne uwzględniające wyliczenia śladu węglowego pozostawianego przez przedsiębiorstwo stają się coraz ważniejszą wartością. Dla niektórych firm zbieranie i przekazywanie pozafinansowych wskaźników rozwoju między innymi w obszarze śladu węglowego jest już obowiązkowe.

W kolejnych latach z pewnością będziemy obserwować silny trend dążenia biznesu do wymogów unijnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny) to nowe wymogi dotyczące raportowania pozafinansowego.