Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaPromocjaCena*Miejsce
Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami18 lipca 202429 lipca 2024On-line1490.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy18 lipca 20248 sierpnia 2024On-line2299.00 PLN
Gospodarka odpadami – wymagania prawne, zagadnienia praktyczne23 lipca 202423 lipca 2024On-line540.00 PLN
Singel Use PlaZmiany wynikające z Dyrektywy SUP (Singel Use Plastic) od 1 lipca 2024 r.23 lipca 202423 lipca 2024On-line540.00 PLN
Raportowanie pozafinansowe ESG  Nowy24 lipca 202424 lipca 2024On-line490 PLN dla pierwszych 8 osób720.00 PLN
Strategie podatkowe przedsiębiorstw w 2024 roku z uwzględnieniem obowiązku raportowania ESG  Nowy8 sierpnia 20248 sierpnia 2024On-line590.00 PLN
Taksonomia (CSRD) z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw8 sierpnia 20248 sierpnia 2024On-line690.00 PLN
System BDO od podstaw wymagania, zmiany, praktyka12 sierpnia 202412 sierpnia 2024On-line540.00 PLN
Singel Use PlaZmiany wynikające z Dyrektywy SUP (Singel Use Plastic) od 1 lipca 2024 r.13 sierpnia 202413 sierpnia 2024On-line540.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)20 sierpnia 202420 sierpnia 2024On-line 540.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym