Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Prawo ochrony środowiska - dwudniowy kurs - po zmianach przepisów na 2024 rok.  Nowy29 listopada 20231 grudnia 2023Stacjonarne3490.00 PLN Zakopane, Hotel Belvedere Resort & Spa
Mechanizm CBAM – Graniczny podatek węglowy  Nowy30 listopada 202330 listopada 2023On-line690.00 PLN
Prawo ochrony środowiska - dwudniowy kurs - po zmianach przepisów na 2024 rok.  Nowy30 listopada 20231 grudnia 2023Stacjonarne1199.00 PLN Zakopane
Raportowanie pozafinansowe na podstawie Taksonomii i CSRD, z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw30 listopada 202330 listopada 2023On-line690.00 PLN
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE1 grudnia 20231 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku6 grudnia 20236 grudnia 2023On-line520.00 PLN
CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych  Nowy7 grudnia 20237 grudnia 2023On-line690.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)7 grudnia 20237 grudnia 2023On-line520.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów8 grudnia 20238 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy12 grudnia 202320 grudnia 2023On-line2299.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym