Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy3 kwietnia 202416 kwietnia 2024On-line2299.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)16 kwietnia 202416 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie  Nowy18 kwietnia 202418 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Obliczanie śladu węglowego w organizacji – zakres 3 19 kwietnia 202419 kwietnia 2024On-line690.00 PLN
System BDO od podstaw wymagania, zmiany, praktyka23 kwietnia 202423 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami26 kwietnia 202426 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku30 kwietnia 202430 kwietnia 2024On-line520.00 PLN
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  Nowy7 maja 20247 maja 2024On-line540.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska7 maja 202415 maja 2024On-line2299.00 PLN
Gospodarka odpadami – wymagania prawne, zagadnienia praktyczne8 maja 20248 maja 2024On-line540.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym