Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)4 czerwca 20244 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku5 czerwca 20245 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Certyfikowany kurs ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (60h)11 czerwca 20248 sierpnia 2024On-line5299.00 PLN
Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi11 czerwca 202411 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Prawo wodne, a aktualizacja krajowego programu oczyszczania11 czerwca 202411 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Rozporządzenia REACH i CLP - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2024 roku11 czerwca 202411 czerwca 2024On-line710.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie12 czerwca 202412 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Gospodarka odpadami – wymagania prawne, zagadnienia praktyczne13 czerwca 202413 czerwca 2024On-line540.00 PLN
Raportowanie pozafinansowe ESG18 czerwca 202418 czerwca 2024On-line690.00 PLN
BDO – poruszanie się po systemie, realizacja obowiązków przez Przedsiębiorcę oraz nowe zasady magazynowania odpadów19 czerwca 202419 czerwca 2024On-line540.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym