Usługi księgowe

Image by pressfoto on Freepik Image by pressfoto on Freepik

Proponujemy przede wszystkim wykorzystanie naszego doświadczenia w obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych z różnych sektorów. Oferujemy usługi najwyższej jakości i zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych ekspertów. Znajomość zmieniającego się ustawodawstwa, która jest na bieżąco aktualizowana podczas naszych szkoleń przez naszą kadrę, dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków pozwala nam podjąć każde zadanie związane z Państwa bieżącym księgowaniem.

Każdorazowo dostosowujemy naszą indywidualną ofertę do Państwa bieżących oczekiwań, wypracowując oraz wdrażając całościowe rozwiązania. Bardzo chętnie przedstawimy szczegóły naszej oferty na osobistym spotkaniu.

 

W ramach wparcia w zakresie usług księgowych proponujemy

 • wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do programu księgowego zapewnionego przez naszą firmę lub klienta,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencjonowanie rozrachunków,
 • analizę księgowań,
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji księgowej,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie do urzędu miesięcznych deklaracji podatkowych i obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie i wysłanie do urzędu deklaracji VAT oraz plików JPK VAT;
 • sporządzanie ustawowych sprawozdań do GUS, NBP oraz innych urzędów uprawnionych do żądania danych finansowych,
 • przygotowanie wstępnego bilansu i obrotów i sald księgi głównej i kont pomocniczych,
 • przygotowywanie wyników za poszczególne miesiące, np. rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych według terminów określonych przez klienta,
 • archiwizacja dokumentów bieżących,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Prowadzimy księgowość pełna jak i uproszczoną