Przegląd podatkowy – zmiany w VAT, PIT i CIT w lipcu 2023

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0435/2023/ON
On-line, od: 5 października 2023 do: 5 października 2023

Szkolenie Podatek VAT 2023 kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz wszystkich zainteresowanych tematem.W trakcie spotkania omówimy przepisy mające wpływ na prawidłowe wypełnianie obowiązków Płatnika, w tym zmiany mające wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2022 roku

1. Fundacja rodzinna – zmiany od 22 maja 2023 r.

 • Podstawy prawne i założenia istnienia fundacji rodzinnej
 • Czym jest fundacja rodzinna?
 • Założenie fundacji rodzinnej – krok po kroku.
 • Statut fundacji rodzinnej
 • Organy fundacji rodzinnej
 • odpowiedzialność fundatora
 • odpowiedzialność organów fundacji rodzinnej
 • Działalność fundacji rodzinnej
 • Przekazanie majątku (wkłady, darowizny) na fundusz założycielski
 • Zasady opodatkowania wkładów wnoszonych do fundacji rodzinnej
 • Przekazywania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom
 • Zwolnienie podmiotowe z CIT
 • stawki podatku VAT przy działalności fundacji rodzinnej
 • Opodatkowanie fundatora
 • Opodatkowanie dystrybucji zysków na rzecz beneficjentów
 • Opodatkowanie beneficjentów (podatek dochodowy vs. podatek od spadków i darowizn)
 • Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych
 • Zmiany w zakresie przepisów o zachowku
 • Opodatkowanie likwidacji fundacji rodzinnej
 • Fundacja rodzinna jako instrument inwestycyjny
 • Restrukturyzacje z wykorzystaniem fundacji rodzinnej
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu (GAAR)
 • zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące fundacji rodzinnej
 • zmiany w podatku od spadków i darowizn w związku z wejściem w życie przepisów o fundacji rodzinnej

2. Slim VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

 • nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
 • zmiana definicji małego podatnika w VAT
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie korekty WDT,
 • czy w zakresie odliczenia podatku naliczonego w transakcji WNT nadal będzie wymagane posiadanie faktury dokumentującej to nabycie?
 • zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
 • nowe zasady dotyczące korekty podatku naliczonego w zakresie stosowania odliczenia częściowego , tj. z wykorzystaniem wskaźnika proporcji lub prewskaźnika,
 • nowe zasady naliczania sankcji VAT – czy organ będzie mógł miarkować karę?
 • możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
 • zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
 • umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.
 • możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
 • wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
 • zapowiedź SLIM VAT 4

3. Zmiany stawek podatku VAT dla branży energetycznej, nawozowej i spożywczej – zasady opodatkowania, w tym zmiany od 1 stycznia 2023 r. – koniec tarczy antyinflacyjnej

 • wystawienie faktury a właściwa wysokość opodatkowania,
 • czy wystawienie faktury przed dostawą lub po dostawie ma wpływ na wysokość stawki podatku VAT,
 • faktury za media (energię elektryczną, gaz) – jakie podejście stosować,
 • producent towarów spożywczych a detalista – czy każdy z nich może stosować obniżone stawki,
 • dodatkowe obowiązki nałożone na podatników stosujących obniżone stawki,
 • daty obowiązywania obniżonych stawek,
 • w jakim okresie obowiązują zmienione stawki podatku VAT.

4. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych

 • wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania w czasie rzeczywistym i w ustrukturyzowanej formie dla wszystkich podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – w skróconym terminie 2 dni od daty transakcji;
 • raportowanie w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – w terminie 2 dni od daty faktury (rozwiązanie to zastąpi informacje podsumowujące VAT-UE).

5. Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany na 2024 r.

 • omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
 • zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
 • czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
 • czy będzie dostępny wzór faktur?
 • termin przechowywania faktur w KSeF,
 • struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze oraz wykorzystanie aplikacji webowe MF,
 • zachęty do stosowania KSeF,
 • omówienie elementów faktur wystawionych w KSeF – które dane są obowiązkowe?
 • rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR),
 • jakie poczynić kroki w celu wdrożenia nowego KSeF – system stanie się obowiązkowy od 2024 r.
 • kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
 • informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników,
 • w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
 • jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii i sytuacji kryzysowej w KSeF,
 • opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR,
 • czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
 • nowe regulacje określające termin wystawienia faktury,
 • zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,
 • propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – nowe zasady,
 • nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
 • nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować,
 • skrócenie terminu zwrotu VAT,
 • dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
 • płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
 • co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących, czy one znikną?
 • akceptacja stosowania faktur w KSeF,
 • data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady,
 • jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
 • faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
 • faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
 • rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
 • przepisy przejściowe.

6. Nowy Ład – a podatek VAT:

 • Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika, w tym omówienie objaśnień podatkowych,
 • zmiany dotyczące Prawa przedsiębiorców a Biała lista podatników – na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę od 1 stycznia 2023 r.
 • korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – a konieczność złożenia czynnego żalu.

Termin i czas trwania

5 października 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Przegląd podatkowy – zmiany w VAT, PIT i CIT w lipcu 2023

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym