piątek, 20 styczeń 2023 07:39

Ulga na ekspansję – czyli jak odliczyć od podstawy obliczenia podatku nawet 1.000.000,00 zł?

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W związku z wejściem tego rozwiązania pojawiły się pytania, jak z niego skorzystać zgodnie z prawem.

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

1. Czy podatnik faktycznie musi „podbić” rynek, żeby skorzystać z tej ulgi?

Dla kogo jest ulga i co należy zrobić, aby z niej skorzystać? Dla przedsiębiorców będących po- datnikami CIT, a także podatnikami PIT rozliczającymi się według skali lub liniowo. Ulga jest więc dostępna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla spółek. Aby z niej skorzystać przedsiębiorca musi ponieść określone wydatki. Celem tych wydatków ma być zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych przez niego produktów. Pamiątać w tym zakresie należy jednak, że produktami na potrzeby tej ulgi są wyłącznie rzeczy wytworzone przed przedsiębiorcę. Produktem nie są zatem rzeczy, które przedsiębiorca kupi od podmiotu trzeciego, przepakuje, a następnie sprzeda pod swoją marką.

Kadry i płace2. Co daje ulga na ekspansję?

Ulga pozwala odliczyć niejako podwójnie „wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów”. Pierwszy raz wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, a drugi raz odlicza się je od dochodu. Maksymalnie możemy odliczyć 1.000.000,00 zł.

3. Jakie wydatki należy ponieść?

Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca, musi ponieść wydatki określone w ustawie. Chodzi głównie o wydatki marketingowe, a zasada jest prosta - im więcej przedsiębiorca wyda, tym więcej odliczy.

Wydawać można na:

1. uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla przedsiębiorcy i jego pracowników; a także na ich zakwaterowanie);

2. działania promocyjno-informacyjne, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki, dotyczące produktów;

3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Katalog jest więc szeroki. Co ciekawe, w ramach ulgi można rozliczyć zakup biletów lotniczych ale nie można już rozliczyć kosztów paliwa. Ponadto, nie wszystkie wydatki przedsiębiorca musi ponieść na wyspecjalizowane agencje marketingowe. Jeżeli część materiałów promocyjnych opracuje zatrudniony przez niego pracownik - to wydatkiem podlegającym rozliczeniu będzie jego wynagrodzenie (należy wtedy jedynie odpowiednio udokumentować czas, który pracownik na to poświęcił).

5. Jaki musi być rezultat poniesionych wydatków?

Z działań marketingowych musi „coś” wynikać. W okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniesiono wydatki, musi dojść do zwiększenia przychodów ze sprze- daży produktów (w stosunku do przychodów na ostatni dzień roku poprzedzającego rok poniesienia wydatków), lub do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w kraju.

Dla przykładu, żeby skorzystać z ulgi w 2023 r. i 2024 r. przychody ze sprzedaży produktów muszą być większe niż przychody na koniec 2022 r.

Jeżeli się to nie uda - kwota, która została odliczona, będzie musiała zostać zwrócona.

Istotne w tym zakresie jest jednak to, że ustawodawca w ogóle nie mówi o ile mają wzrosnąć obroty. Wystarczy zatem symboliczna złotówka.

Na koniec dodać należy, że fiskus nie będzie sprawdzał, które wydatki doprowadził do tego wzrostu. Nie będzie miało dla niego (przynajmniej tak jest na ten moment) żadnego znaczenia, czy ekspansja (nawet o 1zł) jest wynikiem poniesienia w/w, czy jakichkolwiek innych wydatków.

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu podatków