środa, 15 maj 2024 06:55

Katalog zgłoszeń sygnalisty rozszerzony o prawo pracy - pracodawcy zgłaszają uwagi

Sygnalizowanie naruszeń w miejscu pracy i ochrona osób, które zgłaszają nieprawidłowości (sygnalistów) działa na terenie UE na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach). Polskie prawo w tym zakresie jest z mozołem procedowane, a każdy dzień bez implementacji wspomnianej dyrektywy unijnej to kary z budżetu państwa do budżetu UE za niedostosowanie prawa krajowego. Sprawdzamy, na jakim etapie jesteśmy w tym zakresie.


Kadry i płaceOtóż 08.05 długo wyczekiwana ustawa doczekała się pierwszego czytania na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Można zauważyć, że jej kształt budzi nadal spore wątpliwości, co wynika ze stopnia skomplikowania przedmiotowego zakresu, który obejmuje prawo pracy, RODO, a także kodeks karny, a w niektórych przypadkach także prawo handlowe. Katalog zgłoszeń może być bowiem różny, przy czym w projekcie ustawy obejmuje też konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela (lecz tylko występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z pozostałymi dziedzinami wskazanymi w projektowanej ustawie), korupcję oraz prawo pracy. Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan zaznaczają, że w katalogu spraw objętych procedurą zgłoszenia nie powinny się znaleźć przepisy dotyczące tego zakresu. – Nie było to przedmiotem konsultacji z partnerami społecznymi – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. – Takie rozwiązanie nie jest zasadne i budzi zastrzeżenia wynikające ze specyfiki prawa pracy, jego bardzo szerokiego zakresu (Kodeks pracy, kilkanaście ustaw oraz dziesiątki rozporządzeń) oraz przewadze spraw o charakterze indywidualnym.

Przedsiębiorcy apelują także o umożliwienie powierzania podmiotom zewnętrznym lub podmiotom z grupy firm podejmowania działań następczych w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających. – Taka możliwość jest uzasadniona m.in. złożonością materii będącej niekiedy przedmiotem zgłoszeń, która wiąże się często z koniecznością zaangażowania osób/podmiotów trzecich, w celu zapewnienia rzetelnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także specyfiką funkcjonowania grup kapitałowych i wynikających z tego zależności, zarówno organizacyjnych jak i funkcjonalnych – mówi Robert Lisicki. – Proponowana przez pracodawców zmiana polega na uzupełnieniu katalogu osób/podmiotów, które mogą być upoważnione do podejmowania działań następczych o podmioty zewnętrzne.

Jak widać – zgłoszenie to tylko pierwszy krok, który uruchomić może często bardzo skomplikowane procesy. Ochrona sygnalistów to zatem tylko jeden z problemów, jaki należy brać pod uwagę. Wydaje się, że dla podmiotów, które będą podlegać obowiązkowi ochrony sygnalistów (są to między innymi podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników), najlepszym wyjściem będzie stworzenie oddzielnej grupy chroniącej zgłaszających, a także pilnującej procedur i badającej wstępnie zgłoszone naruszenie oraz kierującej sprawy do dalszych procesów, możliwe że już pozafirmowych i kończących się w sądzie lub w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który został wyznaczony jako organ nadzorujący ochronę sygnalistów i tzw. zgłoszeń zewnętrznych, czyli tych, które sygnalista zgłasza poza zakładem pracy.

Więcej artykułów przeczytasz w Monitor CDK. Pobierz TUTAJ

strzalka
Poznaj najbliższe szkolenia z kadr i płac