piątek, 05 lipiec 2024 10:08

Dekarbonizacja w zakresie 3 na przykładzie Castoramy

Dekarbonizacja zakresu 3 odnosi się do redukcji emisji gazów cieplarnianych poza bezpośrednimi emisjami przedsiębiorstwa, które są związane z dostawcami, klientami oraz cyklem życia produktów. Obejmuje to działania mające na celu zmniejszenie emisji np. poprzez zmianę dostawców, lepsze zarządzanie transportem czy promowanie bardziej ekologicznych produktów. Grupa Kingfisher oraz Castorama Polska mają realizować ją poprzez planową współpracę z dostawcami, w ramach szeroko zakrojonego projektu, który może stanowić ciekawy obraz tego typu działań.

slad weglowy

Dekarbonizacja zakresu 3 jest ważnym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i ma na celu zmniejszenie ogólnej emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw. Polega na obliczaniu śladu węglowego w organizacji, który to proces polega na zidentyfikowaniu i mierzeniu emisji gazów cieplarnianych generowanych przez działalność danej firmy.

Zakresy dekarbonizacji

Zakres obliczeń śladu węglowego może być różny w zależności od potrzeb i możliwości organizacji, jednak zazwyczaj obejmuje trzy główne obszary:

  • Emisje bezpośrednie (zakres 1) - obejmują emisje gazów cieplarnianych generowane bezpośrednio przez organizację, np. spalanie paliw w firmowych pojazdach, ogrzewanie budynków czy procesy produkcyjne.
  • Emisje pośrednie związane z zakupem energii (zakres 2) - obejmują emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją energii elektrycznej, ciepła i pary wodnej, które organizacja nabywa i używa do swoich celów.
  • Emisje związane z łańcuchem dostaw (zakres 3) - obejmują emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją i transportem materiałów, komponentów i usług niezbędnych do działalności organizacji, a także emisje generowane przez użytkowanie i utylizację produktów i usług oferowanych przez organizację.

Case grupy Kingfisher

Obliczanie śladu węglowego w organizacji w oparciu o powyższe zakresy pozwala na identyfikację głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych oraz określenie działań, które mogą zostać podjęte w celu zmniejszenia wpływu organizacji na zmiany klimatyczne. Jest to istotne narzędzie zarządzania, które umożliwia organizacjom podejmowanie bardziej świadomych decyzji w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Grupa Kingfisher, międzynarodowa grupa branży home improvement, do której należy Castorama Polska, podchodzi do tego wyzwania poważnie i podczas konferencji 10th Global DIY-Summit w Rzymie ogłosiła nową strategię dekarbonizacyjną.

Kingfisher będzie współpracować z dostawcami, wspierając ich postępy w realizacji założonych celów, poprzez szkolenia i dzielenie się specjalistyczną wiedzą. Co więcej, spółka zapewni partnerom dostęp do platformy danych emisyjnych w chmurze – Manufacture 2030, używanej przez firmy na całym świecie do zarządzania emisjami i opracowywania niezbędnych planów działania.

Kolejnym krokiem Castoramy w ochronie środowiska przed postępującymi zmianami klimatu jest znaczące ograniczenie emisji związanych z produkcją asortymentu dostępnego w jej sklepach. Jest to ważny obszar do zagospodarowania, ponieważ ślad węglowy generowany przez dostawców Castoramy stanowi 21% wszystkich emisji CO2 w zakresie 3. Nowe cele dekarbonizacyjne obejmą 375 dostawców sieci, wśród których są nie tylko duże, ale i średnie oraz małe przedsiębiorstwa. Wraz z Grupą Kingfisher, Castorama będzie również wdrażać nową strategię net zero w zakresie 3. Dla grona 40 dostawców, którzy stanowią największe emisje w zakresie 3 i kategorii 1 już rozpoczęto pierwsze spotkania w kontekście działań związanych z dekarbonizacją.

Wspieramy naszych klientów zakresie:

  • kwestii regulacyjnych związanych z BDO i CBAM,
  • automatyzacji procesów ewidencyjnych i sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska,
  • przygotowywania sprawozdania BDO
  • przygotowania raportu śladu węglowego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel: 22 299 23 23
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu ESG