Dane klimatyczne uwzględniające wyliczenia śladu węglowego pozostawianego przez przedsiębiorstwo…
Zeznanie roczne w przypadku rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów…
Polskie firmy są dopiero na początku drogi do zrównoważonego…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie…
Impreza firmowa to dziś znacznie więcej niż tylko zapewnienie…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
 Sejm przyjął przepisy dotyczące systemu CESOP. Mają one zaimplementować…
Nowelizacja wprowadza również możliwość wycofania się zarówno przez pracodawcę,…
Model czterech poziomów kompetencji, nazywany również czterema fazami uczenia…
W myśl art. 163 Kodeksu pracy, plan urlopów ustala…
Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na…