Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych…
Dobra atmosfera w miejscu pracy stała się niewątpliwie jednym…
Sejm przyjął tzw. tarczę prawną, która jest jednym z…
Rada Ministrów, 23 sierpnia 2022 r., przyjęła projekt ustawy…
Dodatkowy urlop wypoczynkowy, tj. dodatkowe dni wolne od świadczenia…
Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o podatku od…
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne wypłacone przez urząd pracy…
Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia finansowego dla osób, które…
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy…
Informacja zwrotna, inaczej feedback, to reakcja – nasza lub…
Zgodnie z art. 26 Kodeku pracy, stosunek pracy zostaje…
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, na wniosek przedsiębiorcy, browaru regionalnego wstąpił…
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 lipca 2022…
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) to jedyna w skali kraju…
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wchodzić zarówno…