Monitor CDK – miesięcznik przedsiębiorcy

Misja PCDK to usprawnianie pracy firm. Pod tym kątem tworzymy dla Państwa magazyn poruszający tematykę, która na co dzień dotyczy właścicieli przedsiębiorstw i zarządzających firmami. Zapraszamy po solidną dawkę informacji z zakresu: prawa, kadr, rozwoju osobistego, płac, podatków i ochrony środowiska.

Zespół redakcyjny to specjaliści w wymienionych dziedzinach – prawnicy, radcowie prawni, doradcy podatkowi, eksperci ochrony środowiska – oraz redaktorzy, którzy zawiłe teksty czyszczą z branżowych określeń i upraszczają na tyle, aby każdy przedsiębiorca mógł skorzystać z podawanej wiedzy. Przygotowujemy dla naszych odbiorców ciekawe wywiady branżowe, raporty, zestawienia i podsumowanie zmian w prawie. Czytelnikami Monitora są osoby z kadry zarządzającej – dyrektorzy finansowi, główne księgowe i kadrowe, specjaliści z zakresu ochrony środowiska, prezesi i prezeski firm.

Wszystkie numery Monitora CDK