Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
Gospodarka odpadami i BDO w firmie według przepisów na 2022 rok  Nowy6 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Odpady w zakładzie/firmie – ewidencja uproszczona, pełna, najnowsze obowiązki dla firm budowlanych, sprawozdawczość, kary w gospodarce odpadami6 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Proces inwestycyjny, a ochrona środowiska – najnowsze wymagania prawne6 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i KOBiZE  Nowy7 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych8 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Zarządzanie odpadami medycznymi8 grudnia 2022On-line350.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska oraz kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku  Nowy14 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Prawo wodne a aktualizacja krajowego programu oczyszczania19 grudnia 2022On-line490.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów22 grudnia 2022On-line490.00 PLN
Prawo wodne a aktualizacja krajowego programu oczyszczania12 stycznia 2023On-line490.00 PLN
*netto