Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej.

Pełna lista szkoleń z ochrony środowiska

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartFormaMiejsceCena*
BDO – system ewidencji odpadów, od podstaw22 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów  Nowy22 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
Odpady budowlane – aktualne obowiązki i zmiany od 1 stycznia 2023 r. Kary w gospodarce odpadami budowlanymi. 23 sierpnia 2022On-line460.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska13 września 2022On-line1950.00 PLN
Odpady budowlane – aktualne obowiązki i zmiany od 1 stycznia 2023 r. Kary w gospodarce odpadami budowlanymi. 14 września 2022On-line490.00 PLN
Proces inwestycyjny, a ochrona środowiska – najnowsze wymagania prawne14 września 2022On-line490.00 PLN
Wymagania prawne w ochronie środowiska14 września 2022On-line490.00 PLN
Gospodarka odpadami i BDO w firmie według przepisów na 2022 rok15 września 2022On-line490.00 PLN
Nowe zasady magazynowania odpadów w 2022 roku - z uwzględnieniem ostatnich zmian15 września 2022On-line350.00 PLN
Obliczanie śladu węglowego w organizacji 15 września 2022On-line490.00 PLN
*netto