Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Oferujemy projekty z ochrony środowiska w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, omawiania kazusów czy rozwiązywania przypadków. Realizujemy je również w formie otwartej bądź zamkniętej

Podkategorie

Aktualne

Temat:
Województwo:
TematStartKoniecFormaCena*Miejsce
CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych  Nowy7 grudnia 20237 grudnia 2023On-line690.00 PLN
BDO – system ewidencji odpadów oraz nowe zasady magazynowania odpadów8 grudnia 20238 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)13 grudnia 202313 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Specjalista ds. ochrony środowiska  Nowy14 grudnia 202320 grudnia 2023On-line2299.00 PLN
Transport odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych14 grudnia 202314 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie15 grudnia 202315 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w 2024 roku19 grudnia 202319 grudnia 2023On-line520.00 PLN
Mechanizm CBAM – Graniczny podatek węglowy20 grudnia 202320 grudnia 2023On-line690.00 PLN
Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu  Nowy20 grudnia 202320 grudnia 2023On-line690.00 PLN
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)21 grudnia 202321 grudnia 2023On-line520.00 PLN
*netto

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym