Rozliczenie delegacji zagranicznych

Cena:
490.00 PLN (netto)

637: za osobę towarzyszącą

Kod: 0731/2022ON
On-line / Stacjonarne, od: 10 lutego 2023 do: 10 lutego 2023

Miejsce: Warszawa
Poziom: Ogólny

Szkolenie skierowane jest do księgowych zainteresowanych tematyką, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych, właścicieli firm samodzielnie rozliczających pracowników.

Cel szkolenia: zapoznanie z prawnymi aspektami podróży służbowych pracowników i sposobem ich rozliczania oraz przedstawienie zasad rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych.

 • Skierowanie pracownika w podróż służbową za granicę
  • Uregulowania prawne, pojęcia podróży służbowej
  • Osoby kierowane w podróż służbową za granicę
   • Kto może być kierowany?
   • Kto jest w podróży służbowej?
  • Czas podróży służbowej zagranicznej
 • Zaliczka na delegację zagraniczną
  • Kalkulacja kosztów
  • Kursy do przeliczenia zaliczki
   • Przeliczenie zaliczki w zależności od jej pobrania (rachunek bankowy w zł, w walucie, kantor)
   • Karta służbowa
   • Zaliczka stanowiąca równowartość z złotych
 • Należności z tytułu pobytu pracownika w podróży zagranicznej ewidencja w księgach, skutki w podatkach
  • Wysokość diet,
  • Dieta do państwa docelowego
  • Przejazd przez wiele państw do kraju docelowego
  • Wyżywienie w czasie podróży – wysokość, potrącenia
   • Wyżywienie zapewnione pracownikowi w trakcie podróży służbowej
   • Rachunki za spotkania z kontrahentem w restauracji  
  • Koszty noclegów
   • Limity na noclegi
   • Przekroczenie limitu
   • Ryczałt na nocleg
  • Zwrot innych kosztów poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej
   • Koszty dojazdów i przejazdów (samolot, pkp, komunikacja miejscowa, taxi)
   • Ryczałty za przejazdy miejscowe
   • Łączenie podróży krajowej z zagraniczną
  • Wynajem samochodu za granicą
   • Naprawa samochodu służbowego za granicą, paliwo i itp.
   • Wydatki eksploatacyjne
  • Wyjazd własnym samochodem  pracownika
   • Ewidencja przebiegu
   • Przejazd autostradami, parking
   • Pozostawienie samochodu na lotnisku
  • Choroba pracownika w trakcie podróży służbowej
  • Inne wydatki na pracownika w trakcie podróży służbowej
   • Ubezpieczenie
   • Bagaże
   • Wiza
  • Łączenie podróży zagranicznej z pobytem prywatnym
 • Koszty podróży służbowej  zagranicznej w księgach rachunkowych i w podatkach
  • Udokumentowanie rozliczenia
  • Kursy do przeliczenia kosztów w zależności od sposobu pobrania zaliczki
  • Termin rozliczenie i wypłaty należności pracownikowi
  • Kary za nieterminowe rozliczenie kosztów podróży służbowych
 • Ewidencja w księgach
  • Koszty, gdy pracownik pobrał zaliczkę w walucie z kasy, rachunku walutowego
  • Koszty, gdy pracownik wykorzystał własne środki za granicą
  • Koszty, gdy pracownik korzystał z karty służbowej, prywatnej
  • Koszty, gdy pracownik pobrał zaliczkę z złotych
  • Koszty, gdy pracownik pobrał środki z kantoru
  • Koszty, gdy pracownik pobrał własne środki z własnego rachunku bankowego
  • Wpłata środków z zaliczki do kasy (wyższa zaliczka od kosztów podróży służbowej)
  • Dopłata pracownikowi (wyższe koszty podróży od zaliczki)
 • Udokumentowanie przeliczenia
  • Jakie dokumenty pracownik dołącza?
  • Pracownik nie dysponuje dowodem, a wydatek został poniesiony
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Rozliczenie delegacji zagranicznych

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym