Faktura VAT 2023 – Nowe przepisy od września 2023 oraz w 2024 r, zasady fakturowania, bieżące problemy.

Cena:
520.00 PLN (netto)

690 zł: za osobę towarzyszącą

Kod: 0060/2023ON
On-line / Stacjonarne, od: 5 czerwca 2023 do: 5 czerwca 2023

Miejsce: Warszawa
Poziom: Ogólny

Celem szkolenia Faktura VAT 2023 jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

 • Krajowy System e-faktur – analiza projektu wprowadzającego obligatoryjne faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024
  • Istota faktury ustrukturyzowanej i KSEF
  • Kto będzie miał obowiązek stosować faktury ustrukturyzowane
  • Faktura ustrukturyzowana wystawiona na rzecz podmiotów zagranicznych i konsumentów
  • Fakturowanie w czasie awarii systemu KSEF
  • Propozycja faktury korygującej – nowe narzędzie do poprawiania błędów dla nabywcy.
  • Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej
  • Kary przewidziane w projekcie.
  • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do obligatoryjnego KSEF
  • Nadawanie uprawnień w KSEF.
  • Inne zmiany w zakresie fakturowania przewidziane projektem z dnia 30 listopada 2022 r.
 • Zmiany w zakresie fakturowania w 2023 r m.in.
  • Kursy walut związane z korektami
  • Zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych (wrzesień 2023)
  • Zmiana w treści faktur korygujących (wrzesień 2023)
 • Zmiany w zakresie fakturowania w 2022 r. m.in.
  • Dobrowolny Krajowy system e-faktur,
  • Nowe terminy do wystawiania faktur,
  • Zmiany w treści faktur korygujących,
  • Zmiany w treści faktur zaliczkowych,
  • Zmiany w Duplikatach faktur,
 • Aktualne problemy związane z fakturowaniem
  • Faktura VAT wystawiana do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
  • paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona – kontrowersje
  • co jest numerem faktury uproszczonej ?
  • możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)
  • Zbyt duża ilość faktur do transakcji
  • Nadużywanie korekt „do zera”
 • Błędy na fakturach VAT.
  • Brak numery NIP nabywcy.
  • Błąd w danych nabywcy.
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT
  • Art. 108 ustawy o VAT – ograniczenie ryzyka pustych faktur i zasady korekt nierzetelnych faktur.
 • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych (pojęcie zaliczki w rozumieniu ustawy o VAT)
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktura w języku angielskim.
 • Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
 • Refakturowanie:
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
  • Refaktury usług zagranicznych
 • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Faktura VAT 2023 – Nowe przepisy od września 2023 oraz w 2024 r, zasady fakturowania, bieżące problemy.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym