Estoński CIT dla praktyków - jak stosować nowe przepisy w zakresie estońskiego CIT i rozliczać podatnika w 2023 roku?

Cena:
520.00 PLN (netto)

676: za osobę towarzyszącą

Kod: 0279/2023/OS
On-line / Stacjonarne, od: 16 czerwca 2023 do: 16 czerwca 2023

Miejsce: Warszawa
Poziom: Ogólny

Cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o rozliczeniu podatkowym i ewidencji księgowej podatników objętych estońskim CIT i planujących skorzystać z tej formy opodatkowania w 2023 roku po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu 3.0
Efekty kształcenia z podziałem na :
- wiedzę - nabycie wiedzy o zmianach podatkowych w zakresie estońskiego CI
- umiejętności - nabycie umiejętności właściwego księgowania zdarzeń gospodarczych, wyliczania podatku CIT i wypełniania CIT-8
- kompetencje społeczne - uzyskanie większej wiedzy o różnicach w opodatkowaniu między estońskim CIT a zasadami ogólnymi

 • Obciążenia podatkowe spółki na estońskim CIT. Co podlega opodatkowaniu po wejściu w estoński CIT w 2023, co z samochodami i ich eksploatacją?
 • Ile wynosi łączne opodatkowanie CIT i PIT od 2023 roku w przypadku udziałowca spółki na estońskim CIT? Przykłady liczbowe.
 • Przesłanki, które należy spełnić, aby przejść na estoński CIT. Warunki do weryfikacji dla opodatkowania na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek w 2023 roku:
  • brak warunku dotyczącego wysokości przychodów,
  • warunek struktury przychodów,
  • warunek dotyczący zatrudnienia,
  • poszerzenie formy prowadzenia działalności dla opodatkowania na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek,
  • warunek dotyczący struktury personalnej wspólników,
  • warunek dotyczący braku powiązań,
  • warunek dotyczący standardów rachunkowości,
  • warunek dotyczący obowiązków informacyjnych. Możliwość wstąpienia w ryczałt od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego,
  • wyłączenia z ryczałtu od dochodów spółek o charakterze trwałym oraz o charakterze czasowym
  • restrukturyzacja działalności gospodarczej a wyłączenie z ryczałtu od dochodów spółek.
 • Szczegółowe omówienie przychodów pasywnych, które wykluczają z estońskiego CIT, jeśli są dominującymi przychodami podatnika.
 • Korekta wstępna – podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym – zasady stosowania od 2023 roku.
 • Zasady opodatkowania dochodów Spółki i wypłat dywidendy.
 • Utrudnienia i pułapki, o których należy pamiętać przy rozliczeniu estońskiego podatku CIT w 2023 roku
 • Ukryte zyski , co faktycznie może się kryć pod tym pojęciem?
 • Restrukturyzacja spółki- przekształcenia, przejęcia, likwidacja i wpływ na estoński CIT
 • Zasady wypłat zysków z lat ubiegłych i rozliczeń strat podatkowych
 • Możliwe ulgi i preferencje podatkowe stosowane przez spółkę na estońskim CIT
 • Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT- przykłady zdarzeń
 • Obowiązki sprawozdawcze oraz termin płatności podatku od 2023 roku
 • Wejście oraz wyjście z ryczałtu od dochodów spółek. Przejście z wyniku podatkowego na wynik księgowy oraz przejście z wyniku księgowego na wynik podatkowy. Zmiany w zakresie podatku na wejściu oraz zmiany w zakresie podatku na wyjściu.

Termin i czas trwania

16 czerwca 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Estoński CIT dla praktyków - jak stosować nowe przepisy w zakresie estońskiego CIT i rozliczać podatnika w 2023 roku?

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym