Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami

Cena:
1490.00 PLN (netto)

1290 zł: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy

Kod: 0224/2023ON
On-line, od: 4 lipca 2023 do: 5 lipca 2023

Poziom: Ogólny

Grupa docelowa : zarządzający składowiskiem odpadów, osoby planujące przystąpienie do egzaminu, pracownicy składowisk  z powierzeniem obowiązków kierownika składowiska. Pracownicy spalarni lub współspalarni odpadów. Pracownicy przedsiębiorstw i zakładów komunalnych. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia i pracą związaną z kierowaniem spalarnią, współspalarnią,składowiskiem odpadów

Dzień pierwszy

1. Zasady gospodarowania odpadami – ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska,  akty wykonawcze

2. Obowiązki kierowników – definicje,wymagania, akty prawne, procedury:

 • akty prawne,
 • posiadacz odpadów i jego obowiązki,
 • zasady gospodarki odpadami,
 • procedury - badanie odpadów w spalarniach

3.Wymagania techniczne dla termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów:

 • procesy techniczne,
 • spalanie odpadów
 • systemy oczyszczania spalin,

4.Składowiska

 • rodzaje składowisk,
 • metody techniczne budowy składowisk,
 • zagospodarowanie odpadów.

5. Zarządzanie spalarnią:

 • kwalifikacje kierownika spalarni,
 • obowiązki kierownika,
 • efektywne zarządzanie instalacją.

6. Zarządzanie składowiskiem odpadów:

 • zakres obowiązków kierownika składowiska,
 • kryteria i zasady dopuszczania odpadów do składowania,
 • aspekty prawne eksploatacji składowiska,
 • efektywne zarządzanie składowiskiem.

Dzień 2

1. Podsumowanie wiedzy z dnia pierwszego, odpowiedzi na pytania uczestników

2. Zasady gospodarowania odpadami w myśl ustawy o odpadach oraz innych aktów wykonawczych
3. Kluczowe regulacje prawne określające obowiązki kierowników:

 • akty prawne,
 • posiadacz odpadów i jego obowiązki,
 • zasady gospodarowania odpadami,
 • badanie odpadów w spalarniach - procedury.

3. Wymagania techniczne dla termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów:

 • procesy techniczne
 • spalanie odpadów zawierających związki choroorganiczne,
 • skuteczne systemy oczyszczania spalin,
 • rodzaje składowisk,
 • metody techniczne budowy składowisk,
 • zagospodarowanie odpadów.

4. Efektywne zarządzanie spalarnią:

 • niezbędne kwalifikacje kierownika spalarni,
 • wyzwania i obowiązki kierownika,
 • czynniki decydujące o efektywnym zarządzaniu instalacją.

5. Efektywne zarządzanie składowiskiem odpadów:

 • zakres obowiązków kierownika składowiska,
 • kryteria i zasady dopuszczania odpadów do składowania,
 • aspekty prawne eksploatacji składowiska,
 • czynniki decydujące o efektywnym zarządzaniu składowiskiem.

Egzamin próbny:

 • test na kierowników spalarni i współspalarni
 • test na kierownika składowiska

Termin i czas trwania

4 lipca 2023: 10:00 - 15:00

5 lipca 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Kierownik spalarni (współspalarni) i składowiska – dwudniowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu w zakresie gospodarki odpadami z próbnymi egzaminami

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym