Zarządzanie ryzykiem celnym

Cena:
1080.00 PLN (netto)
Kod: 01299/2024/ON
On-line, od: 3 czerwca 2024 do: 4 czerwca 2024
Poziom: Zaawansowany

Działania związane z zarządzaniem ryzykiem celnym mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami celnymi, minimalizację kosztów związanych z cłem oraz ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami nieprawidłowości celnymi. W konsekwencji, umożliwiają one przedsiębiorstwu efektywne zarządzanie swoją działalnością eksportową i importową oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

DZIEŃ IDZIEŃ I

1) Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą - ćwiczenia.

2) Najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia.

3) Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym - ćwiczenia.

4) Kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych - ćwiczenia.

5) Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę.

6) Cykl zarządzania ryzykiem - ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

DZIEŃ II

1) Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów:

  • praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
  • jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
  • jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie.

2) Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych - warsztaty:

  • ankieta ekspercka,
  • drzewo błędów,
  • metoda tematyczno-statystyczna,
  • burza mózgów.

3) Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Termin i czas trwania

3 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

4 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zarządzanie ryzykiem celnym

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym