Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (WNT, WDT, export, import, TTU, e-commerce) w 2024r. - 2 dniowe warsztaty

Cena:
1190.00 PLN (netto)

1090: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy

Kod: 01383/2024/ON
On-line, od: 18 czerwca 2024 do: 19 czerwca 2024

Poziom: Zaawansowany

Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym 2024 ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.

I. Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe-Czy prosty montaż to jeszcze WDT?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK?
 • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne?
 • Prawo do zastosowania stawki 0%, a brak przemieszczenie towarów.
 • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy czy dokonanie dostawy ?
 • Oznaczenia GTU w zakresie JPK, czy dotyczą również dostaw UE?

II. Zakup towarów na terytorium UE (WNT)

 • WNT w mieście dostawy towarów.
 • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć? Czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
 • WNT – czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym - co na to przepisy?
 • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją, a brak prefiksu UE kontrahenta.
 • Co z informacją podsumowującą?
 • Korekty VAT a kurs waluty:
  • Dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
  • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”:
  • Określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
  • Określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
  • Określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.

III. Sprzedaż towarów poza UE (Eksport)

 • Eksport pośredni i bezpośredni. Różnice w dokumentowaniu oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
 • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego. Czy to jest eksport?
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0% - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
 • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne?
 • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%.
 • W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze?
 • Korekta eksportu. Czy należy wracać wstecz?

IV. Zakup towarów z poza UE (IMPORT)

 • Pojęcie importu.
 • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów, a wartość celna towarów.
 • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
 • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją.
 • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę?
 • Procedury szczególne w imporcie jak je rozliczać?

V. Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym:

 • Transakcje łańcuchowe unijnie i poza unijne:
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej - czy to wystarczy?
  • Warunki dostawy (Incoterms), a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz poza unijnych transakcji łańcuchowych, które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych,
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej.
  • Import towarów w ramach łańcuchów a może dwie dostawy?

VI. Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika

 • Jak prawidłowo rozliczyć transakcję trójstronne uproszczone?
 • Czy TTU zawsze wykazujemy w JPK jako WDT orz WNT?

VII. E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady,
 • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e - handlu?
 • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów - co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.,
 • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS.
 • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze czy Polską, a może kraju unijnego?
 • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS,

VIII. Usługi w obrocie międzynarodowym

 • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz nie podatników,
 • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo - budowlanych,
 • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych,
 • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka,
 • Eksport usług/Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK,
 • Refakturowanie usług międzynarodowych - kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jaką zastosować stawkę?
 • Odliczenie podatku VAT dla importu usług, a brak faktury,
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie je przeliczyć?

IX. Transport międzynarodowy

 • Jakie stawki VAT w transporcie międzynarodowym stosujemy gdy:
  • wystawiamy fakturę na polskiego kontrahenta na trasę między Polską a krajem UE?
  • wystawiamy fakturę na kontrahenta polskiego na trasę między krajami UE?
  • wystawiamy fakturę na polskiego kontrahenta na trasę między krajami UE a krajem trzecim?
  • wystawiamy fakturę na zagranicznego kontrahenta, zweryfikowany w VIES a trasa jest między krajami UE?
  • wystawiamy fakturę na zagranicznego kontrahenta którego nie ma w VIES a trasa jest między krajami UE / ewentualnie między krajem trzecim a UE?
 • Czy usługi transportu międzynarodowego muszą mieć oznaczenie w JPK jako GTU 13?

Termin i czas trwania

18 czerwca 2024: 10:00 - 16:00

19 czerwca 2024: 10:00 - 16:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (WNT, WDT, export, import, TTU, e-commerce) w 2024r. - 2 dniowe warsztaty

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym