Akademia controllingu

Cena:
3099.00 PLN (netto)
Kod: 01183/2024/ON
On-line, od: 12 czerwca 2024 do: 5 lipca 2024
Poziom: Średniozaawansowany

Celem szkolenia Akademia Controllingu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach. Szkolenie to da również możliwość nabycia umiejętności oraz narzędzi koniecznych do przeprowadzenia analiz controllingowych.


Po zakończeniu Modułu I uczestnicy powinni umieć: zarządzać wyodrębnionymi centrami zysków; umieć w praktyce stosować zarządczy podział kosztów; Oceniać rentowność prowadzonej działalności w różnych przekrojach; Skutecznie współpracować z działami księgowo - finansowymi.


Po zakończeniu Modułu II uczestnicy powinni umieć:

 • samodzielnie przygotowywać swój budżet;
 • mieć wpływ na realizację budżetu;
 • umieć obliczać i oceniać odchylenia.

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności tworzenia budżetów, analizy odchyleń prowadzonych projektach.


Po zakończeniu Modułu III uczestnicy powinni umieć: rozumieć znaczenie ruchu pieniądza w firmie; umieć w praktyce stosować wskaźniki płynności; oceniać płynność prowadzonej działalności w różnych przekrojach; analizować sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Dzień I i II

Rachunkowość Zarządcza

 • Wprowadzenie
  • Wprowadzenie do Rachunkowości Zarządczej
  • Rachunkowość Finansowa a Zarządcza
  • Rachunek Kosztów Pełnych a Zmiennych
  • Podział na koszty zmienne i stałe
 • Narzędzia
  • Ewidencja dokumentów księgowych
  • Rola Planu Kont firmy
  • Budowa dekretu księgowego
  • Procedura obiegu i opisu dokumentów
 • Zastosowanie
  • Rachunek Marż Pokrycia
  • Analiza rentowności poziomów marż
  • Analiz Progu Rentowności
  • Kalkulacje Cenowe
 • Zastosowanie
  • Wprowadzenie do Rachunku ABC (Activity Based Costing)
  • Zastosowanie Rachunku Kosztów Czynności
  • Informatyczne wspieranie Rachunkowości Zarządczej
  • Współpraca menedżerów z Działem Rachunkowości Zarządczej

Dzień III i IV

Budżetowanie - Controlling Operacyjny

 • Wprowadzenie do Zarządzania Projektami
  • Controllingowa koncepcja zarządzania
  • Rentowność projektów
  • Projekty zewnętrzne i wewnętrzne
  • Podziały kosztów i sposoby ich ewidencji
  • Koszty zmienne i stałe w zarządzaniu projektami
  • Obieg dokumentów kosztowych w projekcie
 • Prognozowanie płynności finansowej projektów
  • Rentowność, a płynność finansowa projektu
  • Struktura kapitału pracującego
  • Zarządzanie Zapasami, Należnościami i zobowiązaniami w projekcie
  • Zarządzanie płynnością finansową projektu
  • Prognozowanie wpływów i wydatków
  • Monitorowanie płynności finansowej
 • Budżetowanie kosztów w projektach
  • Rodzaje, typy budżetów
  • Metody budżetowania w projektach
  • Zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
  • Projektowanie formularzy budżetowych
  • Negocjacje budżetowe
  • Agregacja budżetów cząstkowych
  • Zatwierdzenie budżetu
 • Analizy odchyleń od realizacji
  • Monitoring realizacji projektu
  • Analiza i interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
  • EVA - analiza wartości dodanej w projektach
  • Odchylenia od kosztów, a odchylenia od harmonogramu
  • Pisanie raportów z odchyleń
  • Podsumowanie

Dzien V i VI

Prognozowanie Płynności Finansowej  - Controlling Finansowy

 • Wprowadzenia
  • Rentowność, a płynność finansowa.
  • Relacje pomiędzy zyskiem a gotówka.
  • Cykl rotacji pieniądza w firmie
  • Bilans w ujęciu Zarządczym
  • Struktura kapitału pracującego
 • Podstawowe wskaźniki:
  • Zarządzanie składowymi Kapitału Pracującego:
   • Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką.
  • Budowa wskaźników rotacji
  • Budowa wskaźników płynności finansowej
 • Ruch pieniądza
  • Zarządzanie płynnością finansową firmy .
  • Prognozowanie wpływów i wydatków
  • Bilans ruchu środków pieniężnych
  • Metoda bezpośrednia
  • Metoda pośrednia
 • Metody sprządzania
  • Metoda: od Cash - Flow
  • Metoda: z bilansu
  • Monitorowanie płynności finansowej
  • Podsumowanie zajęć

Termin i czas trwania

12 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

13 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

19 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

20 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

4 lipca 2024: 10:00 - 15:00

5 lipca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Akademia controllingu

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym