Standardy ochrony małoletnich – nowe zasady weryfikowania pracowników i obowiązki pracodawców od 15.02.2024 r.

Cena:
540.00 PLN (netto)
Kod: 01259/2024/ON
On-line, od: 24 maja 2024 do: 24 maja 2024
Poziom: Średniozaawansowany

Od 15 lutego 2024 roku w Polsce wchodzą w życie nowe standardy ochrony małoletnich, które dotyczą m.in. zasad weryfikowania pracowników i obowiązków pracodawców.

Przede wszystkim, nowe przepisy stanowią, że osoba zatrudniona w miejscu pracy, gdzie mogą przebywać małoletni, powinna posiadać ważne orzeczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Dodatkowo, pracownik taki musi przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz zachowywać należytą ostrożność i staranność w kontakcie z małoletnimi.

Pracodawcy z kolei mają obowiązek przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wyżej wymienione kwestie dotyczące swoich pracowników, a także regularnie szkolić swoją kadrę w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony małoletnich.

Wprowadzenie tych nowych standardów ma na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa małoletnich w miejscach, gdzie mogą one przebywać, a także zwiększenie kontroli nad pracownikami mającymi kontakt z nimi. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, a ewentualne naruszenie tych standardów może skutkować konsekwencjami prawnymi.

 1. Wprowadzenie polityki ochrony małoletnich od 15.08.2024 r.
 2. Sankcje za brak kontroli zatrudnianych osób
 3. Kontrole zakładów pracy
 4. Wzory oświadczeń składanych przez pracowników
 5. Przechowywanie dokumentacji
 6. Postępowanie rekrutacyjne wobec obcokrajowców
 7. Postępowanie wobec osób zatrudnionych przed zmianą przepisów
 8. Postępowanie rekrutacyjne – kontrola w rejestrach (pracownicy, zleceniobiorcy, wolontariusze)
 9. Dostęp do rejestrów – procedura uzyskania
 10. Co już obowiązuje? – weryfikacja zatrudnianych osób w rejestrach
 11. Ważne terminy i zasięg zmian: sektory objęte zmianami (oświata, kultura, pomoc społeczna, służba zdrowia, transport, hotelarstwo)
 12. Omówienie zmian przepisów. Kto musi, kto jest zwolniony ze stosowania przepisów
  • definicja standardów i podstawy do ich wprowadzenia
  • osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie
  • omówienie „krok po kroku” dokumentu mającego powstać w zakładzie
  • omówienie każdego z 4 standardów wraz z jego standardami podstawowymi i uzupełniającymi
  • omówienie dokumentacji wraz z udostępnieniem wzorów
  • przegląd danych

Termin i czas trwania

24 maja 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Standardy ochrony małoletnich – nowe zasady weryfikowania pracowników i obowiązki pracodawców od 15.02.2024 r.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym