Wynagrodzenia i zasiłki 2024 r. na liście płac - rozliczanie w praktyce

Cena:
540.00 PLN (netto)
Kod: 01315/2024/ON
On-line, od: 12 czerwca 2024 do: 12 czerwca 2024
Poziom: Średniozaawansowany

Wynagrodzenia i zasiłki są formą rekompensaty, jaką pracownicy otrzymują od swoich pracodawców za wykonywaną przez nich pracę. Wynagrodzenia mogą obejmować regularne pensje, premie, nagrody, dodatki za nadgodziny, prowizje oraz inne świadczenia pieniężne. Zasiłki natomiast są dodatkowymi korzyściami, takimi jak płatne urlopy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, fundusze emerytalne, świadczenia na dzieci czy inne dodatki.

Wynagrodzenia i zasiłki są istotnym elementem motywacji pracowników do wykonywania pracy oraz zapewnienia im odpowiedniego standardu życia i bezpieczeństwa finansowego. Warto pamiętać, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom uczciwe i adekwatne wynagrodzenie oraz zasiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Zasady ogólne

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia
 • Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń – składki ZUS i podatek
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 • Minimalne wynagrodzenie w świetle przepisów UE – co oznacza dla pracodawców implementacja dyrektywy UE w 2024 r.
 • Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika
 • składki na ubezpieczenia społeczne – wysokość i limit
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady ograniczenia wysokości
 • zaliczka na podatek dochodowy – koszty uzyskania przychodów i ulga podatkowa
 • Ustalanie wynagrodzenia netto pracownika z uwzględnieniem PPK
 • Narzuty na wynagrodzenie
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składka na FP i FS, FGŚP i FEP
 • Limit podstawy wymiaru składek ZUS
 • Przekroczenie progu podatkowego
 • Składki ZUS i podatek dla osób przed 26 rokiem życia
 • Ulgi podatkowe: dla młodych, seniorów, rezydentów i rodzin 4+

Naliczanie listy płac

 • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności
 • zwolnienie lekarskie
 • inne nieobecności, np. urlop bezpłatny
 • rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca
 • Naliczanie poszczególnych składników listy płac
 • dodatek za zmianę nocną
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta
 • ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop
 • ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (np. urlop okolicznościowy, opiekę nad dzieckiem do lat 14, wolne z tytułu siły wyższej)
 • odprawy i odszkodowania
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
 • dopuszczalność potrąceń
 • obowiązki wobec organu egzekucyjnego i sankcje za ich niewypełnianie
 • zbieg egzekucji
 • limity potrąceń
 • kwoty wolne od potrąceń
 • egzekucja zfśs
 • potrącenia dobrowolne
 • potrącenia z zasiłków

Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac

 • Ustalanie prawa do świadczeń
 • Rodzaje świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian
 • Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady ogólne
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady szczególne
 • zmiana wymiaru etatu
 • składniki należne do określonego terminu
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • Uzupełnianie wynagrodzenia
 • Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia w różnych wariantach ubezpieczeń
 • Umowa o dzieło przy dwóch wariantach kosztów
 • Umowy zryczałtowane
 • Umowy cywilne z własnym pracownikiem

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Wynagrodzenia i zasiłki 2024 r. na liście płac - rozliczanie w praktyce

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym