Konferencja Kadry i Płace 2023/2024 - aktualne problemy i wyzwania

Cena:
1890.00 PLN (netto)

1750 zł: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy

Kod: 0598/2023/KO
Stacjonarne, od: 16 listopada 2023 do: 17 listopada 2023

Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott
Poziom: Średniozaawansowany

W dniach 16-17 listopada 2023 r. zapraszamy do warszawskiego hotelu Marriott  gdzie odbędzie się Konferencja Kadry i Płace 2023/2024

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanym zmianom przepisów kadrowo-płacowych.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób związanych zawodowo z kadrami, które chcą dogłębnie przenalizować najnowsze regulacje  prawne, istotne dla działów kadr i płac. Wykłady będą dotyczyły m.in. dokumentacji pracowniczej, elastycznych form zatrudniania, rozliczania czasu pracy, zmian w prawie pracy, ZFŚS, rozliczania podatku PIT czy też zatrudniania pracowników. Konferencja będzie okazją do dyskusji z najlepszymi ekspertami na rynku, zajmującymi się kadrami w praktyce – na konferencję zaprosiliśmy Prelegentów doświadczonych wieloma latami praktyki w zawodzie oraz w branży trenerskiej.

 

Informacje organizacyjne

 

Ceny promocyjne:

1699 zł /dla firm powołujących się na partnerów

1599 zł /dla osób uczestniczących w szkoleniach PCDK

 

W cenie:

 1. materiały konferencyjne
 2. zestaw gadżetów
 3. loteria/konkurs
 4. przerwy kawowe z poczęstunkiem
 5. lunch
 6. bilet na spektakl teatralny

Program

Dzień I

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w 2023 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 1. Zasady zawierania umowy o pracę  
  • umowa przedwstępna/list intencyjny  
  • umowa o pracę na okres próbny wg nowych zasad  
   • Ile wynosi okres zatrudniania  
   • Kiedy możemy wydłużyć czas umowy ponad 3 miesiące  
   • Co oznacza, że długość umowy na okres próbny będzie uzależniony od czasu trwania kolejnej umowy zawieranej na czas określony  
   •  Nowe zapisy w umowach dotyczące postanowień o przedłużeniu umowy o czas urlopu i czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności  
   •  Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy 
  • umowa na czas określony 
  • umowa na czas nieokreślony  
  • zakres czynności  
 2. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia, czyli o czym pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika? 
 3. Prawo pracownika do złożenia wniosku o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. 
 4. Zasady wypowiadania umów o pracę. 
  • rozwiązanie umowy o pracę a wygaśnięcie umowy o pracę 
  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. 
  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas próbny, określony i nieokreślony 
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę 
  • rozwiązywanie umowy o pracę z osobą lecząca się na chorobę alkoholową. 
  • rozwiązywanie umowy w sytuacjach nietypowych  
  • kiedy może dojść do cofnięcia oświadczenia woli, wypowiedzenia dotyczącego rozwiązania umowy o pracę. 
  • uprawnienia pracownika i pracodawcy  
  • Świadectwo pracy po zmianach 
 5. Podumowanie

11:30 -11:45 Przerwa kawowa

11:45 - 13:15 Elastyczne formy zatrudnienia

 1. Elastyczność zatrudnienia a elastyczność czasu pracy. 
 2. Kiedy i dla kogo elastyczne formy zatrudnienia? 
 3. Elastyczne formy zatrudnienia – zalety i wady. 
 4. Formy elastycznego zatrudnienia na przykładach.  
 5. Elastyczna organizacją czasu pracy – Work Life Balance czyli prawo pracownika do elastycznej organizacji pracy - co  oznacza w praktyce? 
  • kto będzie mógł skorzystać z elastycznych form zatrudnienia w świetle planowanych zmian ? 
  • co kryje się pod pojęciem: elastyczne formy zatrudnienia pracownika? 
  • wniosek o zastosowanie elastycznej formy zatrudnienia pracownika? 
  • jakie prawa i obowiązki ma pracodawca - jakie prawa i obowiązki ma pracownik? 
 6. Elastyczna organizacji pracy- jakie rozwiązania może wprowadzić pracodawca?  
  • Praca zdalna 
  • praca w przerywanym systemie czasu pracy, 
  • ruchomy czas pracy, 
  • indywidualny rozkład czasu pracy, 
  • prace weekendową, 
  • pracę w skróconym tygodniu pracy, oraz 
  • obniżenie wymiaru czasu pracy. 
 7. Podsumowanie.

13:15 -14:00 Lunch

14:00 - 15:15 Urlopy i inne uprawnienia związane z rodzicielstwem według nowych regulacji

 1. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz zasady jego udzielania
 2. Nowy podział urlopu rodzicielskiego
 3. Zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego i stosowanie przepisów przejściowych
 4. Urlop rodzicielski dla ojca, gdy matka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego
 5. Przepisy ustawy „Za życiem” – jak wpływają na Kodeks pracy
 6. Skrócony termin korzystania z urlopu ojcowskiego
 7. Powrót z urlopu wychowawczego
 8. Bezpłatny urlop opiekuńczy
 9. Składanie wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem
 10. Zwiększenie ochrony i uprawnień rodziców małych dzieci
 11. Ochrona zatrudnienia osób korzystających z urlopów rodzicielskich
 12. Elastyczna organizacja pracy dla rodzice dzieci do 8. roku życia

15:15 - 16:15 Podatek od osób fizycznych

 1. Przychody pracownicze
  • Koszty uzyskania
  • PIT-2 problemy praktyczne
  • Koniec covidowych limitów zwolnień
  • Przegląd wybranych świadczeń na rzecz pracowników
 2. Samochody służbowe i inne składniki majątku udostępniane pracownikom
 3. Abonamenty medyczne
 4. Imprezy
 5. Szkolenia
 6. Podróże służbowe
 7. Świadczenia BHP
 8. Świadczenia z ZFŚS
 9. Umundurowanie
 10. Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
 11. Odszkodowania
 12. Świadczenia nieoznaczone
 13. Dofinansowanie żłobków i przedszkoli

 

Dzień II

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30 Wynagrodzenia, podatki i składki na ZUS w 2023 i 2024

 1. zmiany zasiłkowe wprowadzone w IV 2023 r. -wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 2. zmiany  dotyczące zasiłków za okres urlopu rodzicielskiego
 3. nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego
 4. wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach
 5. wydłużenie zasiłku w przypadku podjęcia pracy przez rodzica
 6. przychody pracowników zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS

11:30 -11:45 przerwa kawowa

11:45 - 13:15 Cudzoziemcy w Polsce

 1. Pobyt i praca w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej
 2. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej
 3. Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19/stanu zagrożenie epidemicznego i po jego odwołaniu
 4. Regulacje dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

13:15 -14:00 Lunch

14:00 -15:30 Optymalizacja czasu pracy – najnowsze podejście na 2023 i 2024

 1. Strategie firm na 2024 - jakie wyzwania czekają poszczególne branże w organizacji czasu pracy i jakie maja plany w nowym roku?
 2. Jak pogodzić konieczność zapewnienia obsady stanowisk i przepisy prawa pracy?
 3. Work life balance, a praca wielozmianowa - czy wolny weekend to przywilej dla nielicznych?
 4. Jak zwiększyć konkurencyjność firmy przez wdrożenie nowych, szytych na miarę rozkładów czasu pracy?
 5. Pracująca sobota, wdrożenie zmian 12 godzinnych, a może 4-brygadowka? Kiedy opłaca się dane rozwiązanie i jak rozmawiać z pracownikami oraz związkami zawodowymi?

15:30- 16:45 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

 1. Elektronizacja jako projekt dla HR,
 2. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej a RODO,
 3. Automatyzacja podpisów lub pieczęci kwalifikowanych w procesie elektronizacji,
 4. Budowa e-teczki – obowiązkowe i dodatkowe moduły,
 5. Obowiązek informacyjny – dwuetapowy lub jednoetapowy,
 6. Liczba zbiór dokumentacji pracowniczej,
 7. Elektroniczna dokumentacja czasu pracy

 

Partnerzy i patroni

       gazeta mspbiznes2biznes      

 

Miejsce konferencji:

Hotel Marriott, Warszawa

Termin i czas trwania

16 listopada 2023: 09:30 - 16:30

17 listopada 2023: 09:30 - 16:30

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Konferencja Kadry i Płace 2023/2024 - aktualne problemy i wyzwania

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym