Konferencja prawo pracy w 2024 roku - aktualne przepisy oraz planowane zmiany 2024 r.

Cena:
1799.00 PLN (netto)

1699 zł: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy

Kod: 01143/2024/KO
Stacjonarne, od: 21 maja 2024 do: 22 maja 2024


Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott
Poziom: Średniozaawansowany

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Prawo pracy w 2024 roku - aktualne przepisy oraz planowane zmiany 2024 r.", która odbędzie się w dniach 21 maja 2024 - 22 maja 2024. Tematyka konferencji będzie skupiać się na najnowszych zmianach w prawie pracy i systemie wynagrodzeń, które mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie firm oraz pracowników.

Podczas konferencji omówimy m.in.:

 • nowe przepisy dotyczące umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • zmiany w zakresie czasu pracy i odpoczynku pracownika,
 • nowe regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz premii i dodatków,
 • konsekwencje dla pracodawców i pracowników związane z powyższymi zmianami.

Nowością będzie panel poświęcony tak istotnemu zagadnieniu, jak wellbeing w organizacji.

Konferencja będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy oraz do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników działów kadr, prawników HR oraz menadżerów do udziału w konferencji.

Prowadzący

annatelec

 

Informacje organizacyjne

 

Ceny promocyjne:

1699 zł /dla firm powołujących się na partnerów

1599 zł /dla osób uczestniczących w szkoleniach PCDK

 

W cenie:

 1. materiały konferencyjne
 2. zestaw gadżetów
 3. loteria wizytówkowa
 4. przerwy kawowe z poczęstunkiem
 5. lunch

 

Miejsce konferencji:

Hotel Marriott, Warszawa

 

Program

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę najnowsze wyjaśnienia PIP i MP

 • umowa na okres próbny
 • możliwość przedłużenia trwania umowy próbnej o usprawiedliwione nieobecności
 • maksymalne okresy trwania umowy próbnej uzależnione od zamiaru zawarcia kolejnej umowy
 • zmiana „zamiaru zawarcia umowy” w trakcie okresu próbnego
 • możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny
 • zmiana treści w zawieranych umowach o pracę
 • umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • data rozwiązania umowy
 • czym jest obsługa umów w systemie – czy system przygotuje świadectwo pracy, wyliczy urlop wypoczynkowy, zaliczkę PIT, składki ZUS?
 • wypowiadanie umów o pracę na czas określony, nieokreślony i próbny
 • ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (art. 294p.)
 • urlop opiekuńczy, a ochrona stosunku pracy, przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę.
 • elastyczna formy zatrudnienia – ochrona pracownika przed zwolnieniem, odwrócony ciężar dowodu.

Przejrzyste warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych

 • zawieranie umów na okres próbny po zmianach
 • nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
 • świadczenie pracy na rzecz innych pracodawców – swoboda podejmowania zatrudnienia a zakaz konkurencji
 • rewelacja w zakresie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia – analiza założeń
 • szkolenia pracowników, a czas pracy – zasady regulowania szkoleń pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych i konsekwencje dla pracodawcy
 • nowe zasady i zakres roszczeń pracowniczych przed sądami pracy

Praca zdalna

 • Praca zdalna – założenia ogóle
 • Zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
 • Treść regulaminu pracy zdalnej
 • Praca zdalna a telepraca
 • Kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
 • Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
 • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą)

 • Jakie są skutki niewzięcia urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?
 • Co wpływa na wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach?
 • Jakie są nowe zasady podziału urlopu rodzicielskiego na części?
 • Czy nowy wymiar 9 tygodni urlopu dla ojca może być dzielony na części?
 • Czy ojciec może wykorzystać urlop rodzicielski także w trakcie urlopu macierzyńskiego matki?
 • Ile i jakie wnioski trzeba złożyć, aby za urlop rodzicielski mieć wypłatę zasiłku w wysokości 81,5%?
 • Czy wniosek o urlop rodzicielski należy składać wraz z tzw. długim wnioskiem o zasiłek macierzyński?
 • Jak rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim?
 • Na jakich zasadach można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
 • Którzy ojcowie zyskali na podstawie przepisów przejściowych prawo do nowego wymiaru 9 tygodni urlopu rodzicielskiego?

Kary porządkowe dla pracowników – jakie i kiedy można stosować?

 • Osoby upoważnione do nakładania kar – czy muszą posiadać upoważnienie szczególne
 • Etapy nakładania kar – wskazówki praktyczne.
 • Zawieszanie terminów na udzielenie kary. 
 • Prawo pracownika do złożenia wyjaśnień, a błędy popełniane podczas wysłuchanie pracownika – na co warto zwrócić uwagę.

Czas Pracy w 2024 roku – planowanie, rozliczanie, rozkłady, systemy

 • Podstawy prawne ustalania czasu pracy
 • Systemy czasu pracy
 • System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
 • Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
 • Podróże służbowe a czas pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
 • Dokumentacja czasu pracy według przepisów ws. dokumentacji pracowniczej

Praktyczne rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników

Jak przed 17.05.2024 r. dostosować stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy do wymogów rozporządzenia?

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – obowiązki pracodawcy
 • Stanowiska pracy– minimalne wymagania BHP i ergonomii
 • Praca przy obsłudze monitora a okulary / szkła kontaktowe – wysokość finansowania, częstotliwość wymiany, warunki formalne, rozliczenie – KUP, PDOF, ZUS
 • Konsekwencje braku dostosowania

Projektowane zmiany w prawie pracy w 2024 r.:

 • Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
 • 35 dni urlopu
 • Ograniczone nadgodziny
 • Prawo do bycia offline
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Zwiększona ochrona pracowników
 • Nowe prawa pracowników w spółkach
 • Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

Mobbing – prawo i praktyka

 • Prawne aspekty mobbingu – definicja mobbingu w polskim systemie prawa
 • Mobbing w miejscu pracy – przyczyny i skutki.
 • Płaszczyzny mobbingu – pozioma i pionowa.
 • Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu – odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia.
 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy – przykładowe działania antymobbingowe, podmiot odpowiedzialny wobec ofiary, roszczenia regresowe w sprawach mobbingowych.

Wellbeing w organizacji - od dobrostanu osobistego do wellbeingowej organizacji

 

Partnerzy i patroni

 gazeta msp

 

Termin i czas trwania

21 maja 2024: 09:30 - 16:00

22 maja 2024: 09:30 - 16:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Konferencja prawo pracy w 2024 roku - aktualne przepisy oraz planowane zmiany 2024 r.

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym