Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r.…
Obowiązujące od 2022 zasady opłacania składki zdrowotnej są skrajnie…
Obok mobbingu jednym z najbardziej dolegliwych zachowań mającym charakter…
Jedną z forma sprawdzenia kwalifikacji osoby przez potencjalnego pracodawcę,…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła do porządku prawnego instytucję pracy…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca…
Nowelizacja wprowadza również możliwość wycofania się zarówno przez pracodawcę,…
W myśl art. 163 Kodeksu pracy, plan urlopów ustala…
Nowelizacja Kodeku pracy, wprowadzona na mocy ustawy z dnia…
Początek roku to okres, w którym pracodawcy ustalają plan…
Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wejść w życie 07.04. Najwięcej…
Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy uregulowane zostało w…
Postępująca transformacja cyfrowa będzie jednym z dominujących trendów na rynku…
Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy przyznaje pracodawcom uprawnienie…
Prace nad znowelizowanym podejściem do pracy zdalnej, a także…