Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania…
Stawiennictwo pracownika, w prywatnej sprawie, na wezwanie policji, prokuratury,…
Wyższy ZUS to w tym roku nadal zmora przedsiębiorców.…
Nowe zasady w zakresie minimalnych wymagań bhp i ergonomii…
Powiatowy urząd pracy zwróci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska…
Zgodnie z nowelizacją przy zgłaszaniu wniosku o emeryturę pomostową…
Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę uregulowane zostały…
Od dnia 1 września 2023 r., na mocy zmiany…
Rady Ministrów przyjęła w dniu 14 września 2023 r.…
Roboty publiczne są jedną z aktywnych form aktywizacji osób…
Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę uregulowane zostały…
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r.…
Obowiązujące od 2022 zasady opłacania składki zdrowotnej są skrajnie…
Obok mobbingu jednym z najbardziej dolegliwych zachowań mającym charakter…