Nowelizacja Kodeku pracy, wprowadzona na mocy ustawy z dnia…
Początek roku to okres, w którym pracodawcy ustalają plan…
Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wejść w życie 07.04. Najwięcej…
Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy uregulowane zostało w…
Postępująca transformacja cyfrowa będzie jednym z dominujących trendów na rynku…
Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy przyznaje pracodawcom uprawnienie…
Prace nad znowelizowanym podejściem do pracy zdalnej, a także…
Sytuacja ekonomiczna lub zmiany organizacyjne wymuszają czasem konieczność przejścia…
Pracodawca może dopuścić się nie tylko wykroczeń przeciwko prawom…
W praktyce dość często zdarza się, że pracownik zwraca…
Ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych na podstawie stosunku pracy…
Dobra atmosfera w miejscu pracy stała się niewątpliwie jednym…
Dodatkowy urlop wypoczynkowy, tj. dodatkowe dni wolne od świadczenia…
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne wypłacone przez urząd pracy…
Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia finansowego dla osób, które…